@ Referat:Styremøte 5. februar 2024 - Nettverksgruppa - NVG
Personlige verktøy

Referat:Styremøte 5. februar 2024

Fra Nettverksgruppa - NVG
Revisjon per 26. feb 2024 kl. 18:53 av Gunnarre (Diskusjon | bidrag)

(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)
Gå til: navigasjon, søk

Styremøte NVG_2024-02-05

Tilstede: kaasen og gunnarre

Innhold

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden.

OK

2. Referatsaker fra forrige møte.

Skilting - koordiner med Vektor.

Medlemmer varslet på motd, skal sende epost.

USB-til-konsoll-konverter: Spørre Kristoffer Viken om vi kan få låne den?

Lager Wiki-side om lageret.

Gunnar ordner adgang NTNU Eiendom: Kalvskinnet, Gamle elektro. IDI: IT-Vest.

David har skrevet epost til nettverksprosjektet. Fått svar. Kan følge opp i uke 7.

3. Kurs, kurskalender og aktiviteter.

27. februar kl. 18:00: USB-sdr-kurs: SDR-kit. Kurs: Husk å reklamere på Omega verksted og ARK. RTL-TCP. Først på auditorium, og så på terminalrommet. Gunnar bestiller auditorium. Linux-kurs (Pingvin og pizza): Har testet ut temperatursensor på Rasperry Pie. Den virker. Digital radiokommunikasjon - Fokuserer på JP8-call og APRS. AX.25 BBS? Kurs om Snort, fail2ban og kanskje Pfsense

4. Neste møte.

26. februar

5. Eventuelt.

Pfsense-brannmur: Gunnar tar med Ny strømlist.