@ Om NVG/Regler/Reglement for drift på NVG - Nettverksgruppa - NVG
Personlige verktøy

Om NVG/Regler/Reglement for drift på NVG

Fra Nettverksgruppa - NVG
(Forskjell mellom revisjoner)
Gå til: navigasjon, søk
(Ny side: <ref> Reglement for drift på NVG Revidert ut fra NVGs gamle reglement av styret v/btd 2001-12-05 Endret av NVGs generalforsamling, 2001-12-19 Vedtatt av NVGs generalforsamling...)

Revisjonen fra 31. aug 2013 kl. 13:26

<ref> Reglement for drift på NVG

 Revidert ut fra NVGs gamle reglement av styret v/btd 2001-12-05
 Endret av NVGs generalforsamling, 2001-12-19
 Vedtatt av NVGs generalforsamling, 2001-12-19
 Endret av NVGs generalforsamling, 2003-11-12
 

1. Driftsgruppa

1.1 Ansvar

 Nettverksgruppa skal ha en driftsgruppe som er ansvarlige for den
 tekniske driften av NVGs utstyr. Driftsgruppas fremste oppgave er å
 tilrettelegge forholdene på NVGs maskiner best mulig for NVGs
 medlemmer.
 

1.2 Organisering

 Driftsgruppa organiserer selv ansvars- og arbeidsområder internt.
 Driftsgruppa er underlagt NVGs styre, og stiller til ansvar ovenfor
 dette. Driftsgruppa skal holde styret oppdatert om organisering,
 arbeid og behov.
 
 Styret er hovedansvarlig for at teknisk drift tilfredsstiller
 medlemmenes behov og kan direkte pålegge driftsgruppa oppgaver.
 

1.3 Medlemmer av driftsgruppene.

 Alle medlemmer i NVG kan være med i driftsgruppa. Styret godkjenner
 medlemmene i driftsgruppa.
 
 Styret kan avsette medlemmer av driftgruppa. Dette skal, dersom den
 aktuelle medlem ønsker det, begrunnes i styremøtereferat.
 

1.4 Oppgaver

 Driftsgruppa er ansvarlig for løpende drift av NVGs maskiner. Dette
 innebærer bl.a. installering av program- og maskinvare, sjekking av
 logger og sikkerhet, feilretting og teknisk vedlikehold.
 

2. Maskintilgang

 Alle NVGs maskiner skal, om mulig, være i drift i perioden 08:00 -
 17:00 arbeidsdager. Dersom drift må ta maskiner av nettet for
 vedlikehold, skal dette skje utenom denne perioden.
 Planlagt vedlikehold skal varsles i best mulig tid.
 

3. Backup

 Driftsgruppa er ansvarlige for at det blir tatt regelmessig backup av
 NVGs maskiner.
 
 Det skal alltid eksistere to generasjoner av all backup.
 

4. Personvern

4.1 Driftgruppas tilgang til medlemmers personlige data

 Drift skal ikke sjekke innhold i, eller kopiere private data uten
 tillatelse fra eier.
 

4.2 Mistanke om ulovlige data hos bruker.

 De aktuelle dataene skal sperres for tilgang. Drift skal deretter gi
 beskjed til styret.
 
 Styret tar kontakt med medlemmet som eier de aktuelle dataene og be om
 tillatelse til å sjekke innhold. Dersom medlemmet ikke samtykker, kan
 aktuelle myndigheter kontaktes.
 
 Drift, eller enkeltmedlemmer av drift, skal i alle tilfeller der det
 mistenkes misbruk av NVGs ressurser eller ulovlig virksomhet, gi beskjed
 til styret.
 

4.3 Definisjoner

 Alle medlemmers data er private, med unntak av data som er allment
 tilgjengelige.
 

5 Pålegg til medlemmer

 Alle brukere av NVGs maskiner og ressurser har plikt til å følge alle
 pålegg fra driftsgruppa.
 
 
  btd@nvg 2003-08-16

</ref>