@ Endringsforslag 20160401 - Nettverksgruppa - NVG
Personlige verktøy

Endringsforslag 20160401

Fra Nettverksgruppa - NVG
Gå til: navigasjon, søk

Forslag til regelendringer ifm. virtuelle maskiner og private maskiner ellers:

Privatmaskin-reglementet

Endringer i Reglement for private maskiner på NVG:

Eksisterende punkt 5 blir punkt 6.

Nytt punkt 5.

 5 Virtuelle maskiner
 Instanser av virtuelle maskiner på NVGs egen virtualiserings-server
 regnes som en server i denne sammenhengen, og reglene anvendes 
 tilsvarende. Det kan fastsettes betaling for virtuelle maskiner i 
 "Medlemskontingent og tjenester i NVG." Styret kan være mindre 
 restriktiv på å tillate virtuelle instanser enn fysiske servere.

Forslag til nytt punkt 6.4

 6.4 Stengning ved manglende betaling
 Hvis ikke medlemskontingent er betalt, kan styret etter varsel stenge ned 
 private maskiner som tilhører medlemmet. Slik stengning behøver ikke 
 å finne sted hvis styret mener at maskinen yter tjenester som er til glede for NVG.
 
 Private virtuelle maskiner kan stenges av drift eller kasserer etter varsel 
 hvis ikke avgift for virtuell maskin er betalt.

Medlemskontingent og tjenester

Nytt punkt 3 på Medlemskontigent og tjenester i NVG.

 3 Avgift for virtuell maskin
 
 Virtuell maskin Kr 200,- for en VM med 1 kjerne, 1 GB RAM og 10 GB disk
 Tilleggskvoter: kr 50,- per år per GB RAM; pris for disk er den samme som ordinær diskkvote