@ Referat:Generalforsamling 16. november 2012 - Nettverksgruppa - NVG
Personlige verktøy

Referat:Generalforsamling 16. november 2012

Fra Nettverksgruppa - NVG
Gå til: navigasjon, søk

Innhold

Saksliste fra innkalling
  1. Valg av ordstyrer og referent
  2. Godkjenning av innkalling og dagsorden
  3. Styret informerer. Godkjenning av regnskap og budsjett m.m.
  4. Valg av leder, styre og valgkomité
Sak 1. Valg av ordstyrer og referent

Ordstyrer: Aleksander Heintz
Referent: Gunnar René Øie

Sak 2. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Det ble kalt inn på news:ntnu.org.nvg, hjemmesiden, Facebook, motd, IRC og på epostlistene drift, styret, trondheim og oslo; det stod også en lapp på døren til terminalrommet. Innkallingen ble sendt innen fristen i reglenes punkt 2.2.

Godkjent ved akklamasjon.

Sak 3. Styret informerer. Godkjenning av regnskap og budsjett m.m.

Kurs: Siste halvår ble det gjennomført kurs i Clojure, KnockoutJS, og Epost-drift og programmering. Styret takker kursholderne.

Romsituasjon: På grunn av nytt internfaktureringssystem har IME overtatt rommet fra IDI, og NVG har sendt søknad om fristasjon til NTNU sentralt. Vi har ikke fått svar på søknaden ennå. Vi og IME avventer svar på denne søknaden.

Drift:

  • En ny webtjener for www.nvg.org/www.nvg.ntnu.no (ikke brukersider) med MediaWiki har blitt satt opp og er snart klar for innfasing (sfinx).
  • Reitgjerdet har vært testet ut, men er ikke satt i full produksjon ennå. Den trenger flere disker, og OS?. Kanskje vi kan kjøre RDP på den?
  • Oppsett av mediesenter har stått på vent.
  • Cfengine er satt opp på mange maskiner.
  • Vi har tenkt å fase ut YP.
  • Vi har tenkt å sette opp en egen gateway-maskin.

Kontingentbetaling: Vi bør minne om kontingentfristen (1. oktober) mer tydelig: Både varsel på epost, epostlistene, motd, og oppslag på døra.

Vi bør henge opp en plakat om at epostlistene finnes.

Før stenging av konto sender vi epost og SMS til den det gjelder.

Regnskap, sammnenlignet med budsjettet fra forrige halvårsmøte:

(thumbnail)
Regnskap og budsjett fra forrige halvårsmøte

Foreslåtte investeringer: Det er også noen investeringer som er vedtatt av styret men ikke gjennomført og som foreslås videreført til neste budsjettår:

(thumbnail)
Foreslåtte investeringer

Vi bør sjekke om det er noen som har en sofa å gi bort. (Samme med TV.)

Nytt budsjett:

(thumbnail)
Nytt budsjett

Godkjent ved akklamasjon.

Sak 4. Valg av leder, styre og valgkomité

Resultat:

Leder (velges for ett år om gangen):
Aleksander Heintz

Styremedlemmer:
Øystein Hiåsen
Caroline Sæhle
Gunnar René Øie
Johan Blakkisrud

Varamedlemmer:
1. vara: Knut Magnus Kvamtrø
2. vara: David Kaasen

Valgkomité
Thomas Rinnan
Sigrid Andersson

Alt godkjent ved akklamasjon.

Møtet hevet kl 19:20

Gunnar René Øie referent