@ Referat:Generalforsamling 4. november 2016 - Nettverksgruppa - NVG
Personlige verktøy

Referat:Generalforsamling 4. november 2016

Fra Nettverksgruppa - NVG
Gå til: navigasjon, søk

Generalforsamling i Nettverksgruppa 4. november 2016 kl 18:15 i EL3

 

1: Valg av ordstyrer og referent

Ordstyrer: David Kaasen

Referent: Gunnar René Øie

Godkjent

 

2: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Kalt inn på epost-lister (Trondheim og Oslo), usenet, Facebook, motd, hjemmesiden og IRC.

 

Godkjent, med anmerkning av at noen må slå på usenet igjen.

 

3: Rapport fra styret

 

Medlemmer: Vi har fått fem nye medlemmer, delvis p.g.a. av Linux-kurs og -verksted.

Kom-i-gang-dagen fungerte bra.

 

Rom

 

- Vi må fornye romsøknaden for terminalrommet i neste periode. Vi bør fikse hyller og få hengt opp noen terminaler.

 

- Maskinrom: Omorganisering sammen med PVV og Online: Det blir en dag da vi flytter rundt på servere.

 

- Lager: Har ikke hørt noe mer på planene om å lage felles stud. org- lager. Vi har en liten rydde-dag 12. november. Vi har også ryddet litt der.

 

Drift

 

- 20. november driftedag, sette opp epost-server.

- Har oppgradert noen maskiner, delvis store sprang.

 

Kurs

Avholdt:

- Kurs i terminal, screen, IRC (Pingivn og pizza): 25. august 2016

- Linux-verksted: 18. oktober 2016

- Yubikey-kurs

Planlagt:

- Yubikey-kruset kan gjentas

 

- Mekkedag for vindus-skjerm / mediesenter: 25. november. VI har en Slack for å planlegge.

 

- DNSSEC-kurs

 

- Perl 6

 

- Usenet

 

- Project Euler

 

- Clojure

 

Sosialt:

- Avholdt Linux-bursdag sammen med PVV, fikk en del nye Linux-brukere

 

4: Godkjenning av regnskap og budsjett

 

Revidering av budsjettet for 2016

Sammenholdt med regnskap så langt i 2016, inkludert tilbakebetaling av utlegg som blir trukket fra konto 4. april:

Inntekter

Regnskap

 

Budsjett

3100 Medlemskontingent

10 150,00

 

10 000,00

3450 Sponsormidler

200,00

 

 

3900 Diskplass

0,00

 

1 200,00

8000 Renteinntekter

0,00

 

50,00

8300 Andre inntekter

482,00

 

 

Sum

10 832,00

 

11 250,00

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

4000 Varekjøp

4 617,00

 

25 000,00

7350 Sosiale utgifter

6 139,07

 

4 000,00

8150 Bankgebyrer

952,83

 

500,00

8300 Andre utgifter

0,00

 

1 000,00

8400 Ekstraordinære utgifter

0,00

 

 

Sum

11 708,90

 

30 500,00

 

 

 

 

Resultat

876,90

 

19 250,00

 

 

 

 

Balanse

Ved periodens
start

Ved periodens
slutt

Differanse

1900 Postbank konto

55 371,00

53 777,30

1 593,70

1901 Vipps balanse

0,00

0,00

0,00

1950 Penger i kassen

900,00

650,00

250,00

2400 Gjeld til andre

1 278,80

312,00

966,80

1500 Fordringer

2 328,00

2 328,00

0,00

 

 

 

 

Totalbalanse:

 

56 443,30

 

 

Kurs og sosiale utgifter økes til 12 000 . Det inkluderer slikt som innkjøp av Yubikeys og minnepinner til kurs.

 

Budsjettet på bankgebyrer må økes til 1100 – sletter brukere i nettbanken for å få ned gebyret.

<p class="P41"/>

Vi bør reklamere mer for virtuell server.

 

Godkjent så langt for 2016 – endelig godkjenning av regnskap for 2016 gjøres på første generalforsamling i 2017.

 

Budsjett for 2017

 

 

Inntekter

Budsjett

3100 Medlemskontingent

10 000,00

3450 Sponsormidler

 

3900 Diskplass

1 200,00

8000 Renteinntekter

50,00

8300 Andre inntekter

 

Sum

11 250,00

 

 

Utgifter

 

4000 Varekjøp

5 000,00

7350 Sosiale utgifter

10 000,00

8150 Bankgebyrer

200,00

8300 Andre utgifter

1 000,00

8400 Ekstraordinære utgifter

 

Sum

16 200,00

 

 

Resultat

4 950,00

 

Godkjent.

 

5: Valg av leder, styre og valgkommité

 

Leder: Gunnar René Øie

 

Valg av styre:

Thomas Rinnan

Caroline Sæhle

David Kaasen

Varamedlemmer:
1. vara: Øystein Hiåsen

2. vara: Terje Schjelderup

Valgkomité:
Har ikke valgkomité, styret søker nye styremedlemmer særlig blant de nye medlemmene.

Møtet heves kl 18:54

 

 

 

Medium:Generforsamling_20161104.pdf