@ Referat:Styremøte 1. april 2019 - Nettverksgruppa - NVG
Personlige verktøy

Referat:Styremøte 1. april 2019

Fra Nettverksgruppa - NVG
Gå til: navigasjon, søk

Referat styremøte 1. april 2019

Tilstede: Terminalrommet : gunnarre, kaasen

Appear.in: thomasr

Innhold

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

OK

2. Referatsaker fra forrige møte

Plass til skap: Hvem vi skal høre med? Var det noen fakulteter som fikk veldig mye plass? IT?

Gunnar: strømlister, blomster

Tomasr og gunnar: Personvernerklæring. Thomasr sender utkast og Gunnar fortsetter på.

Bestilte ny disk for en ST6000DM004 som vi ikke fikk til å virke på Starbuck. Den nye har ikke kommet.

3. Kurs, kurskalender og aktiviteter

9. april pingvin og pizza (Matrix og terminal). Nytt medlem: Invitere Jakob og de andre nye på matrix-kurset. Sender ut Facebook-invite 50kr budsjett + plakater.

- Linux-kveld, PC-klinikk. Gunnar høre litt med de nye medlemmene hva de er interessert i.

- Dataoverføring via amatørradio, kan invitere ARK-folk

- TCP/IP-kurs (hranes, NVG kan være behjelpelig med å vinkle som hobbyforedrag), sette av en dag til å jobbe på det.

-Sky-kurs Openstack/docker osv. IDI IT-drift - høre om det er noen som vil fortelle om det.

4. Fastsette dato for genfors.

Vi må velge dato innen den 8. april

5. Forslag om langtidsmedlemsskap og langtidslagring av hjemmeside

- I den konkrete saken, foreslår vi at NVG får en evig, ikke-kommersiell, ikke-eksklusiv, lisens til å lagre og vise offentlig innholdet på medlemmets hjemmeside.

- Felt i meldemsdatabase for om medlemmet samtykker i at innholdet skal fortsatt ligge igjen etter at de ikke lenger er medlem. Det medfører ingen forpliktelse for at NVG fortsatt skal ha innholdet liggende, men NVG kan gjøre det hvis de vil.

- Vi skriver et forslag om livstidssmedlemsskap til generalforsamlingen.

6. Eventuelt

Pingu (ny epost-tjener) går fremover. Majordomo-epost-lister som er aktive er konvertert til Mailman på Sabre-wulf, så vi slipper å legge inn Majordomo på Pingu.

Bråkete switch: AV-tjenesten har sendt forespørsel til Atea til å se på saken.

Møtet hevet 18:53