@ Referat:Styremøte 1. november 2021 - Nettverksgruppa - NVG
Personlige verktøy

Referat:Styremøte 1. november 2021

Fra Nettverksgruppa - NVG
Gå til: navigasjon, søk

Referat styremøte 1. november 2021

Tilstede:

Jitsi: thomasr, gunnarre, kaasen

Innhold

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden.

OK, men kunne godt kalt inn litt videre så alle medlemmene får med seg at det er styremøte. Kunne f.eks. hatt en kalender/oversikt på nettsiden, Facebook-event osv.

2. Referatsaker fra forrige møte.

IDI-adgang: Gunnar må sjekke om Kaasen og thomasr også får, og sjekke om vi får slå av piping på inngangsdøren.

Lager: Gunnar kan spørre om dette fra flytte-koordinator. Sjekk tingene fra verkstedet.

Våtmopp

PVV gir døradgang til de NVG-medlemmer som måtte ønske. NTNU-brukernavn sendes til dem (kortnr. burde også funke?). Vi annonserer dette på e-postlistene. Opt-in.

Kjøpe loddebolt. Jula har til kr 1000,-, trenger lisse og tinn, setter av kr 1500,-

Referatet OK

3. Kurs, kurskalender og aktiviteter.

Fredag 19. november kl 17 i R9: GPG-kurset på nytt, litt mindre formelt kanskje, på PVV og NVG. QR-kode for smittesporing. Nøkkeltjenere er ikke helt som før. Mulighet for deltakelse over nett. Signeringsfest for de som er tilstede. Ta nøkkeluvekslingen litt mer steg for steg og gi mer direkte hjelp.

Juleavslutning m film og NVGburger: Forslag 16 desember, med film

Radiokveld (radio-kommunikasjon) Gunnarre

Mesh-nettverk. Air-ties og smarthus. (f.eks. ZigBee)

Linux installasjonskveld

sjn: Raku/Perl6 eller ISOC og Internet Governance (mulig våren 2022)

4. Dato for genfors.

3. desember 2021? Mulige saker: - Privatmaskin-regler (virtuell vs. privat) - Bytte ut forhåndsstemmer med fullfamakt? - Klargjøre hva som menes med fremmøte (f.eks. over nett).

5. Neste møte.

15. november kl 20

6. Eventuelt.

Snakket om medlemsutviklingen.

Oppgradere sfinx: Driftekveld Torsdag 4. november

Snakket om IRC og Discord

Snakket om NVG kunne skaffet seg en IPv6-blokk