@ Referat:Styremøte 11. april 2016 - Nettverksgruppa - NVG
Personlige verktøy

Referat:Styremøte 11. april 2016

Fra Nettverksgruppa - NVG
Gå til: navigasjon, søk

Konstituerende styremøte i NVG, 11. april 2016, 18:15

På terminalrommet: gunnarre, kaasen. Også tilstede: jornane, finn Appear.in: caroline, thomasr

Møteleder: gunnarre Referent: caroline


Innhold

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

OK

2. Konstituering av nytt styre

Leder: gunnarre (valgt høst 2015)
Nestleder: thomasr
Kasserer: kaasen
Sekretær: caroline
Varamedlemmer: hiasen, terjesc

3. Referatsaker fra forrige styremøte

davidk har funnet en shell-klient til Let's Encrypt, som kan kjøres uten for mange krav (sudo eller root). caroline har fått igjen penger for utleggene. Vi har fått inn Yubikeys (15 stk, ligger på terminalrommet), vi selger dem til 200, eventuelt med ytterligere rabatt i forbindelse med Yubikeys-kurset. Ikke gjort ennå: Strømkurs (godkjent, men trenger oppfølging), hyller, sertifikat, liste over media/film/etc.

4. Kurs og kurskalender

jornane skal spørre John Chen om dato for e-postkurs.
Trenger også en Yubikey-workshop før vi arrangerer kurs om Yubikeys.
DNSSEC-kurs (gunnarre) må utsettes.
kaasen spør norangsh om kurs.
Clojure-kurs og grundigere IRC-kurs er usikkert. Muligens arrangere en liten konferanse når caroline og jeannikl kommer til Trondheim.

5. Dato for ny lagerryddedugnad

Foreslått dato er 30. april. kaasen og gunnarre skal skaffe tilgang til heisen.

6. Eventuelt

TIHLDE (Dataforening på HIST) er nå medlem i NUCC (Nordic University Computer Club). Vi bør dra på besøk! :)

Møtet hevet 18:43