@ Referat:Styremøte 11. februar 2019 - Nettverksgruppa - NVG
Personlige verktøy

Referat:Styremøte 11. februar 2019

Fra Nettverksgruppa - NVG
Gå til: navigasjon, søk

Styremøte 11. februar 2019

Tilstede: Terminalrommet: gunnarre, yorn, hiasen,

hranes innom en tur

Appear.in: caroline

Innhold

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

OK

2. Referatsaker fra forrige møte

Har hatt lager-rydding. Har tatt kontakt med NTNU Eiendom for å høre hva rommet skal brukes til - men fortsetter å rydde.

Kan gi bort tastaturer?

AV-switch: Spørre opp om de har sett på switchen

Gunnar: strømlister, blomster Tomasr og gunnar: Personvernerklæring

3. Kurs, kurskalender og aktiviteter

Husk: Sjekk rombestilling og skriv ut plakater

Pingvin og pizza (terminal og Matrix): 26. februar kl 17:15

Yorn: ZFS-kurset: 5. mars 18:00

Forslag 50 kr hver i Facebook ads. Lager det denne uken.

Andre ting på lista: Linux-kveld, Dataoverføring via amatørradio, TCP/IP-kurs (hranes, NVG kan være behjelpelig med å vinkle som hobbyforedrag), cfengine-kurs (kaasen)?

4. Eventuelt

Fint med møtetid kl 18:00 - flere har tid da?

Møtet 18:30