@ Referat:Styremøte 11. juni 2018 - Nettverksgruppa - NVG
Personlige verktøy

Referat:Styremøte 11. juni 2018

Fra Nettverksgruppa - NVG
Gå til: navigasjon, søk

Styremøte 11. juni 2018

Terminalrommet: Kaasen

Telefon: carolisa, gunnarre, thomasr

Referent gunnarre

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

OK

2. Referatsaker fra forrige møte

▪ Vifteløs pens for AV-tjenesten: Intet nytt. Sjekk om de bruker management. Det har stått et bråkete maskinskap på terminalrommet en stund, det er borte nå. ▪ Savner fremdeles SCSI-kabel til deckard. Kjører revers-IPv6-DNS i VM på reitgjerdet inntil videre. Får lete på barneværelset. ▪ Naborommet til maskinrommet: Intet nytt. Kan være lurt å lage en maskinrom-komité med e-postliste og isssue-tracker for organisasjonene. ▪ E-post-tjener: Intet nytt siden sist. ▪ UPS: Vi må se på effektbruken. IDI har fått aggregat fra bibsys og kanskje UPS. Vi kan likevel kjøpe en liten UPS for overgang/avslåing.


3. Kurs, kurskalender og aktiviteter

  • 2. juli: Ikke-styremøte, planlegge "Pingvin og Pizza"
  • 13. august: Vi er velkommen på kom-i-gang-dagen. Får informasjon om stand. Vise frem utstyr. Kjører en liten spillturnering. LA1NVG også?
  • 18. august: Velkomst-streff på NVG for nye medl./interesserte ikke så lenge etterpå. Omvisning og film.
  • 31. august: Pingvin og Pizza. (Ny vinkling, se eldre referater)
  • Musikkurs (gunnarre) på tay. Kaasen har installert Jack og synthprogramer på en RaspberryPi.
  • TCP/IP-kurs (hranes, NVG kan være behjelpelig med å vinkle som hobbyforedrag).

Idé: Møte opp på forelesning

4. Eventuelt

Låsewire: Gunnar ordner patentbånd, wire og wireklemmer.

Lerkedahlbygget: Stoler til overs?

GDPR: Når medlemmer melder seg ut bør vi begrense tilgang til filene deres og spørre om de vil ha dem slettet. Ved sletting bør vi sikre oss at vi har riktig identitet med f.eks. mobilnummer eller personlig oppmøte - samme standard som for innmelding.

Starbuck står fremdeles på terminalrommet. Vi bør flytte den til maskinrommet.


Ingen flere styremøter før sommeren, men tar en liten "workshop" om Pingvin og pizza 2. juli kl 20.