@ Referat:Styremøte 11. juni 2019 - Nettverksgruppa - NVG
Personlige verktøy

Referat:Styremøte 11. juni 2019

Fra Nettverksgruppa - NVG
Gå til: navigasjon, søk

nvg 20190611

term: yorn, kaasen

appear.in:gunnarre

Innhold

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

OK. send gjerne påminnelse

2. Referatsaker fra forrige møte

Gunnar: strømlister, blomster


Pingu: Ny maskin funnet, 64 bits versjon med SATA-disker, 6 ganger så mye RAM

Bråkete switch: Purrer på Atea

Sjekker om vi kan bruke disk-kontrollere som vi har.


3. Kurs, kurskalender og aktiviteter

Har kontaktet NTNU om kom-i-gang-dagen

Linux-kveld, PC-klinikk. Gunnar høre litt med de nye medlemmene hva de er interessert i.

Pingvin/linux-kurs Caroline. Vi kan gjerne sponse litt at av reisen.

Kurs til høsten: - Linux-kurs - Sky-kurs Openstack/docker osv. IDI IT-drift - høre om det er noen som vil fortelle om det. - Dataoverføring via amatørradio, kan invitere ARK-folk - TCP/IP-kurs

4. Lageret (ITS-252). Sende søknad?

Datamuseet har siste omvisning i 12 juni. Regner med at det blir flyttet snart. Online og Abakus har fått plass til ting der vi hadde lager før - muligens fordi de har gitt plass til datamuseet. Vi vurdere å spørre om lagerplass når vi vet mer om hva som skjer? Kontakter PVV

5. Eventuelt.

Pingu: Ny server settes i drift 14. juni.

Gunnar sender ny henvendelse om adgang til IT-bygget. Forlenge.

Nytt møte 24. juni?

Møtet hevet 18:40