@ Referat:Styremøte 12. oktober 2015 - Nettverksgruppa - NVG
Personlige verktøy

Referat:Styremøte 12. oktober 2015

Fra Nettverksgruppa - NVG
Gå til: navigasjon, søk

Styremøte NVG 12. oktober 18:15

Tilstede: På terminalrommet: gunnarre, kaasen, terjesc, via appear.in: caroline, thomasr (og ungen til thomasr - begge forlot møtet 19:16)

Møteleder: kaasen

Referent: caroline

Innhold

GAIDO

Innkalling og dagsorden er godkjent.

Referatsaker

Ting som har blitt ordna: Kontingentpåminnelser på Facebook og nettsider

Ting som må ordnes: Strøm - Hyller - Sertifikat

Stand på stripa var vellykket, mange var innom på standen og var nysgjerrige, men ingen nye medlemmer som meldte seg inn på standen. Delte ut ca 50 brosjyrer. Bør gjenta standen på Dragvoll.

Kaller inn til Generalforsamling i dag. Valgt film: Maze Runner!

Kurskalenderkrasj med PVV - det var Euler-dag den 1. oktober.

Kurs og kurskalender

Nagios-kurs 1. oktober ble avholdt, vellykket, selv med få deltakere. Kurskalenderkrasj med PVV - det var Euler-dag samme dag. PVV holder også introkurs i git. Endret tittel på vårt kurs.

Blesting på Dragvoll er trivelig og har potensiale!

Foreløpig liste over kurs:

  • git: Versjonskontroll praktisk bruk og øving - gunnarre - ny dato: 29. oktober. Auditorium EL3
  • Pingvin og pizza - introduksjonskurs i linux/bash/grunnleggende IRC+irssi/, holdes felles. Etter semesterstart på nyåret.
  • DNS-kurs - norangsh - dato ikke fastsatt, kurs bekreftet
  • E-postkurs - taliesin - dato ikke fastsatt, kurs bekreftet
  • DNSSEC - gunnarre - dato usikkert, etter DNS-kurs. Muligens holdes av noen fra UNINETT?
  • Grundigere kurs i IRC - caroline - usikkert når
  • Clojure-kurs - jeannikl - usikkert når

Eventuelle kurs, mindre sikkert:

  • Ticket-system-kurs - spørre norangsh?
  • Kurs om vevteknologi/ASP.NET for Linux - alxandr - caroline spør om evt dato.

Brosjyren vår ligger på /usr/common/nvg/propaganda/. Den skal fornyes og trykkes opp på nytt. Caroline fornyer teksten.

Sponse fornyelse av domenet nuccc.org

Foreløpig betale kun for ett år (dårlig kurs, etc), opp til 250 kroner. kaasen tar kontakt med domeneeier.

Prisramme for innkjøp av ny skriver.

Flere i styret foretrekker skrivere fra Brother. Krav: Må ha scannerfunksjon, nettverk, dobbeltsidig utskrift, og støtte for Linux. Styret vedtar å sette av 2500 kroner til innkjøp av skriver. Foreslått modell: Brother MFC J5720DW, på kampanje på Dustin Home.

Stand på Dragvoll?

Foreslått dato: 21. oktober, rekrutteringsstand og blesting av kurs. Gunnarre søker om plass. Alternativ dato: 6. november?

Dato for lagerryddedugnad

Det trenges å ryddes og kastes (særlig CRT-er). En del private maskiner som burde vært hentet. Forslag: 28. november. Alle tingene må også merkes tydelig. Ellers må ting vaskes og puttes i esker. Vurdere å kjøpe inn flere små kasser.

Vi sponser pizza og brus 100% til alle som møter opp (innenfor fornuftens grenser).

Eventuelt

Kaasen var med på møte om NTNU eiendoms prosjekt i Realfagsbygget - vrimleareal for studenter, inkl makerspace. NVG kan eventuelt benytte det som en rekrutteringsarena.

Møtet heves 19:25