@ Referat:Styremøte 13. april 2015 - Nettverksgruppa - NVG
Personlige verktøy

Referat:Styremøte 13. april 2015

Fra Nettverksgruppa - NVG
Gå til: navigasjon, søk

Styremøte NVG, 13. april 2015 kl 18:15

Tilstede: davidk, gunnarre, caroline via appear.in

Møteleder: gunnarre Referent: caroline

Innhold

1. GAIDO

Innkalling og dagsorden godkjent.

2. Referatsaker

Søknad om felles lagerplass med PVV og NTNU Hackerspace er sendt inn.

Penger til innkjøp av kamera og mikrofon er satt av, blir bestilt i løpet av uka.

Gunnarre ordner bank-ting, sertifikater, og strømkurser.

Takkekort for pizzapenge-donasjon må sendes.

3. Kurs

Gunnarre lager utkast/forslag til git-kurs til neste mandag.

Davidk begynner å skrive på Nagios-kurs.

4. Eventuelt

NVG er avhengig av PVV for revers-DNS (IPv4). Dette oppdaget vi på den harde måten da PVVs maskin (dvask) falt av. NVG donerte et nettverkskort til dvask (en VAX), vi trenger flere reservedeler (i alle fall et nytt nettverkskort). yorn har foreslått en forbedring: At både NVG og PVV er autoritative for denne sonen, sender forslaget til Drift.

sabre-wulf fikk også nytt nettverkskort i påskeferien, da det gikk etter en strømstans.

Møtet hevet 18:39