@ Referat:Styremøte 13. mars 2017 - Nettverksgruppa - NVG
Personlige verktøy

Referat:Styremøte 13. mars 2017

Fra Nettverksgruppa - NVG
Gå til: navigasjon, søk

Styremøte mandag 13. mars

Tilstede: appear.in:caroline, thomasr, gunnarre terminalrommet: kaasen


Innhold

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

OK.

2. Referatsaker fra forrige møte

Det har ikke skjedd noe mer med MazeMap.

Hyller: Fått beskjed om trekke frem bord/legge over plast og si ifra når vi vil ha det gjort. De skulle finne noen på lageret. Vi ber om å låne en støvsuger også, så vi kan støvsuge litt.

Kaasen har kjøpt et nytt minnekort til windows.nvg.org

Mekkedag 4. mars ble avlyst p.g.a. sykdom.

Fristasjon-søknad utsatt et år p.g.a. omorganisering av internhusleie på NTNU ifm. med samlokalisering.

Gen.fors er 23. mars det kalt inn til.

Referatet godkjent

3. Kurs, kurskalender og aktiviteter

Epost-tjener: Høre med Yorn og John Chen om dato

Skjermen: Mekkedag 1. april

Musikk-kurs? Vi kan dra nytte av den nye MIDI-kontrolleren.

Vi lager en videoløkke/animasjon på skjermen som viser hvordan man kommer inn på terminalrommet.

4. Eventuelt

Kaasen har lagt vipps-referatene på usr/common så det går an å slå opp i dem.

Skilt i trappen: Et ark med pil

Hyller: Kan dere dra frem pultene en kveld, slik at vi kan få montert skinnen på veggen uten å være redd for borestøv på utstyret deres. Eventuellt dekke over med plast. Gi oss en dato når dere vil ha jobben gjort. Gunnar og kaasen . Sette igjen en støvsuger.

Gunnar kjøper skriverblekk nå