@ Referat:Styremøte 13. november 2023 - Nettverksgruppa - NVG
Personlige verktøy

Referat:Styremøte 13. november 2023

Fra Nettverksgruppa - NVG
Gå til: navigasjon, søk

Tilstede på terminalrommet: Richard, Thomasr, Kaasen

Innhold

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden.

OK

2. Referatsaker fra forrige møte.

GF-referat: Bør signeres.

Skilting - koordiner med Vektor.

Varsle medlemmene av drifts-endringene til epost og motd. Se meldingstekst på forsiden.

3. Kurs, kurskalender og aktiviteter.

Linux-kurs (Pingvin og pizza): Har testet ut temperatursensor på Rasperry Pie. Den virker.

USB-sdr-kurs: SDR-kit. Kurs: Husk å reklamere på Omega verksted og ARK. RTL-TCP. Først på auditorium, og så på terminalrommet.

Digital radiokommunikasjon - Fokuserer på JP8-call og APRS. AX.25 BBS?

Kurs om Snort, fail2ban og kanskje Pfsense.

4. Forslag til innkjøp: liten rutermaskin og RPi + USB-serieblekksprut.

Vi kjøper en Netgear 2100 til ca 5000 kr, og ser om vis skal ha en til. Vi kjøper en USB-til-konsoll-konverter til ca. 3000 kr Vi kjøper en RPi3 setter av 1000 kr

5. Dato for genfors.

15. desember kl 17:15 i Berg: B1

6. Neste møte.

27. november 18:30 på terminalrommet.

7. Eventuelt.

Vi har sett på Openstack.

Møtet hevet 20:37.