@ Referat:Styremøte 14. september 2020 - Nettverksgruppa - NVG
Personlige verktøy

Referat:Styremøte 14. september 2020

Fra Nettverksgruppa - NVG
Gå til: navigasjon, søk

Tilstede Jitsi: Kaasen, Yorn, Thomasr, gunnarre

Innhold

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden.

OK, flyttet til kl 20.

2. Referatsaker fra forrige møte.

IDI-adgang: Gunnar med IDI, prøver fysisk oppmøte.

Lager: Gunnar kan spørre om dette fra flytte-koordinator.

Passordbytte: Bør stå noe om dette på wiki'en.

Dibbler: Sender mail til PVV om samarbeid om Dibbler.

3. Kurs, kurskalender og aktiviteter.

Mulighet for kurs i samarbeid med PVV?

GPG-kurs Tirsdag 13. oktober kl 17

Fysisk Linux-kurs?

4. Neste møte.

28. september kl 20

5. Eventuelt.

Adgang Yorn og Kaasen. Forny for 3 år.

Drift: Oppgradering av tyrell og sprocket. 25. september

Genfors: Foreslår 6. november.

Møtet hevet 20:49