@ Referat:Styremøte 15. november 2021 - Nettverksgruppa - NVG
Personlige verktøy

Referat:Styremøte 15. november 2021

Fra Nettverksgruppa - NVG
Gå til: navigasjon, søk

Referat styremøte 15. november 2021

Tilstede:

Jitsi: thomasr, gunnarre, kaasen

Innhold

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden.

OK, kan fortsatt kalle inn litt videre så alle medlemmene får med seg at det er styremøte. Kunne f.eks. hatt en kalender/oversikt på nettsiden, Facebook-event osv. Trondheims-listen.

2. Referatsaker fra forrige møte.

IDI-adgang: Gunnar må sjekke om Kaasen og thomasr også får, og sjekke om vi får slå av piping på inngangsdøren.

Lager: Gunnar kan spørre om dette fra flytte-koordinator. Sjekk tingene fra verkstedet.

Våtmopp

PVV gir døradgang til de NVG-medlemmer som måtte ønske. NTNU-brukernavn sendes til dem (kortnr. burde også funke?). Vi annonserer dette på e-postlistene. Opt-in.

Kjøpe loddebolt. Jula har til kr 1000,-, trenger lisse og tinn, setter av kr 1500,-

Genfors. Det gikk ikke med 3. des. Prøver med torsdag. 16. des. kl. 17, helst i EL3. kaasen reserverer auditoriet. Mulige saker:

  • Privatmaskin-regler (virtuell vs. privat)
  • Bytte ut forhåndsstemmer med fullmakt?
  • Klargjøre hva som menes med fremmøte (f.eks. over nett).

Oppgradere sfinx: Driftekvelden torsdag 4. november ble ikke noe av, vi prøver igjen tor. 25. nov. kl. 17.00. Bestiller mat. Kan annonseres.

IRC-Discord-bro for #nvgstyret bør opprettes.

Intet nytt om IPv6-blokk.

3. Kurs, kurskalender og aktiviteter.

Fredag 19. november kl 17.15 i R9: GPG-kurset på nytt, litt mindre formelt kanskje, på PVV og NVG. QR-kode for smittesporing. Nøkkeltjenere er ikke helt som før. Mulighet for deltakelse over nett. Signeringsfest for de som er tilstede. Ta nøkkeluvekslingen litt mer steg for steg og gi mer direkte hjelp. Vi planlegger kurset etter styremøtet.

Juleavslutning m film og NVGburger: Forslag 16 desember, med film. Gammel Dune, ny Dune, Total recall?

Radiokveld (radio-kommunikasjon) Gunnarre

Mesh-nettverk. Air-ties og smarthus. (f.eks. ZigBee)

Linux installasjonskveld

sjn: Raku/Perl6 eller ISOC og Internet Governance (mulig våren 2022) Vi må sende svar.

4. Se på forslag til vedtektsforandringer.

Vi vil rydde litt uklarheter i reglementet for privatmaskiner. I reglementet for «grunnregler og formål» legger vi til muligheten for fullmakter og videooppmøte. Gunnar sender sammenfatning per e-post.

5. Dekke reiseutgifter til sjn-kurs?

Vi vedtar å dekke reiseutgifter opp til kr 5000,- for et kurs til våren.

6. Neste møte

Det blir 29. november.

Evt.

Vi synes satsene for medlemmers VM-er for høye, vi har jo fått bra med maskinvare i det siste som kan brukes. Foreslår på neste møte å gjøre det gratis. Nye VM-er må fortsatt godkjennes av drift, som sørger for at disk- og minnebruk er innenfor rimelige grenser.

strimmelpinne og tay bør oppgraderes med nytt hovedkort++ og skjermkort. Kan kanskje brukes til Folding@home.

kaasen sender e-post til Hackerspace og spør om de kan komprimere litt plass i racket på maskinrommet.

Møtet hevet 21.27.