@ Referat:Styremøte 16. desember 2021 - Nettverksgruppa - NVG
Personlige verktøy

Referat:Styremøte 16. desember 2021

Fra Nettverksgruppa - NVG
Gå til: navigasjon, søk

Referat fra konstituerende styremøte 16. desember 2021

Kl. 17.43 i EL1, rett etter genfors.

Tilstede:

Jitsi: thomasr
EL1: gunnarre, jornane, kaasen

1. Konstituering.

caroline er ikke lenger med i styret, men hadde ingen spesifikke verv.

Vi beholder vervene som før, det kan forandres siden hvis ønskelig.

Evt.

Sondre Duna Lundemo (student ved NTNU) ønsker medlemskap og brukernavnet «sondre». Dette er opptatt, men er ikke brukt siden 1996 (og neppe før det heller), såvidt vi kan se.

Vi bør ha retningslinje om at slike spørsmål må avgjøres av styret. Medlemskap er i utgangspunktet livsvarig medlemskap, men medlemskap kan være uavhengig av brukernavnet. Vi blir enige om å spørre sondre om det er greit å bytte. Hvis hun sier ja eller ikke svarer etter en ukes tid, får han som spurte, brukernavnet, og den gamle sondre omdøpes til f.eks. sondre1, med samme UID.

Møtet hevet ca. 18.04.

(Vi glemte å avtale neste møte)