@ Referat:Styremøte 16. januar 2023 - Nettverksgruppa - NVG
Personlige verktøy

Referat:Styremøte 16. januar 2023

Fra Nettverksgruppa - NVG
Gå til: navigasjon, søk

Tilstede kontoret: gunnarre, kaasen

Jitsi: thomase

Innhold

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden.

OK

2. Referatsaker fra forrige møte.

Lager: Blir likevel ikke på 0146B - sender in EM-nummer til NTNU Eiendom

Vedtektsendringer fra genfors må inn på hjemmesidene - Gunnar gjør.

Mailman på Trondheim-listen: Er oppdatert. Kaasen kan sende invitasjon.

Liste over student-organisasjoner. steventnu og NTNU sentralt: Gunnar (https://www.ntnu.no/student/studentorganisasjoner)

Vi må si ifra at vi holder på å flytte, på hjemmesiden og andre medier. Også lapp på Omega verksted. Bør informere om oss selv her. Henge opp brosjyren.

På ny-rommet: vi har sendt inn forespørsel til e-vaktmester om hyllesystem

Kaasen oppdaterer brosjyren.

Blekk til skriver.

3. Kurs, kurskalender og aktiviteter.

Driftekveld: Snort, fail2ban og kanskje Pfsense.

USB-sdr-kurs: SDR-kit. Kurs: Husk å reklamere på Omega verksted. RTL-TCP. Først på auditorium, og så på terminalrommet. Evt. starten av desember.

Linux-kurs (Pingvin og pizza): Vi snakket i fjor med noen fra Omega Verksted: Hvordan installere Raspberry Pi. Det brukes i undervisningen, men det tas ikke opp i undervisningen hvordan det brukes. Også GPIO-porten. Etter nyttår?

Digital radiokommunikasjon - Fokuserer på JP8-call og APRS. På nyåret.

4. Plan for å finne nytt maskinrom.

- Fått informasjon VM'er.

- Flytte ut av NTNU?

- ITsjefen? IDI? Elektro? NTNU-IT.

- Raspberry pi

- Noe må nok avhendes. Huske å skrive over databærere

- Hva må vi ha og hva bør vi ha

- Lage ei Wiki-side

- Micro-rack

5. Neste møte.

30 januar kl 18:30

6. Eventuelt.

P.g.a. sikkerhet må vi kanskje redusere hvilke CMS'er som det er lov å bruke på hjemmesidene sine, og få disse oppdatert f.eks. som Debian-pakke.

Vi oppfordrer de som har egen kode på hjemmesidene sine, at de oppdaterer dem.

Brukerforum.