@ Referat:Styremøte 16. mars 2015 - Nettverksgruppa - NVG
Personlige verktøy

Referat:Styremøte 16. mars 2015

Fra Nettverksgruppa - NVG
Gå til: navigasjon, søk

Styremøte NVG, 16. mars 2015 kl 18:15

Tilstede: gunnarre, kaasen, hiasen på terminalrommet, thomasr, caroline via Google Hangouts

Møteleder: gunnarre Referent: caroline

Innhold

1. GAIDO

Innkalling og dagsorden godkjent.

2. Referatsaker

Gunnar René tar kontakt med NTNU Eiendom for å få rekvisisjon på strømkurs.

Felles søknad om lagerplass er ikke i boks, Gunnar René ringer Finn.

Trådløs dings ligger fortsatt under senga til Øystein

3. Kurs

Git-kurs skulle avvente PVVs kursdato, men den har ikke kommet ennå så den må settes. Muligens i april hvis det blir ferdig. Pingvin og Pizza-dato må settes, kommer tilbake til det så snart Caroline vet når hun er i Trondheim. David kan holde kurs i Nagios, antakelig i slutten av april. Spamme plakater og få det på skjerm!

4. Forberedelser til generalforsamling

Gunnar René og David ser på regnskap etter styremøtet. David handler inn snacks. Film kommer

5. Takkekort

Vi takker for pizzapenge-donasjonen fra bmw og sender takkekort. Kortet signeres på generalforsamlingen.

6. Eventuelt

Forslag av innkjøp av mikrofon og kamera til styremøte for å lette fjernmøter. Vi tar en titt på lageret. Foreslår å sette av 2500 til et konferansekamera/miksystem. Endelig godkjenning av innkjøp kommer på styremøtet etter generalforsamlinga.

Nettbank: Vi betaler ganske mye for nettbanken. Kan be om å gå tilbake til tidligere løsning, eller vurdere å skifte bank. Dette må drøftes på et styremøte etter møtet på torsdag.

Møtet heves 19:21