@ Referat:Styremøte 16. oktober 2023 - Nettverksgruppa - NVG
Personlige verktøy

Referat:Styremøte 16. oktober 2023

Fra Nettverksgruppa - NVG
Gå til: navigasjon, søk

Styremøte 16. oktober 2023

Tilstede: Terminalrommet: gunnarre, kaasen Jitsi: thomasr

Innhold

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden.

OK

2. Referatsaker fra forrige møte.

GF-referat: Bør signeres.

Skilting - koordiner med Vektor.

Ref sak 4 fra forrige møte: Alle tillatelser til fysiske privatmaskiner er nå inndradd. Det er lov at medlemmer låner ut maskinvare til NVG, men denne vil da være under full kontroll av NVG drift som om NVG eide maskinvaren - bare at medlemmet kan få den igjen når ikke NVG vil ha den lengre.

3. Kurs, kurskalender og aktiviteter.

Linux-kurs (Pingvin og pizza): 6. november 17:00 Gunnar bestiller rom.

Vi kjøper et par SD-kort og et par temperatur-sensorer.

Installasjon av Linux og komme igang med GPIO-bruk på Raspberry pi.

USB-sdr-kurs: SDR-kit. Kurs: Husk å reklamere på Omega verksted og ARK. RTL-TCP. Først på auditorium, og så på terminalrommet.

Digital radiokommunikasjon - Fokuserer på JP8-call og APRS. AX.25 BBS?

Kurs om Snort, fail2ban og kanskje Pfsense.

4. Planlegge å varsle medlemmene om forandringene.

Varsle om at vi mister maskinrommet, men vi vil fortsette driften. Vi skal få virtuelle maskiner av NTNU til de sentrale tjenestene, men vi ser også på muligheten til å legge noe utenfor NTNU.

Vi oppfordrer folk til å bytte fra nvg.ntnu.no til nvg.org for epost. Vi har i utgangspunktet fått signaler om at vi skal få beholde nvg.ntnu.no, men det kan være lurt å bytte likevel.

Hvis noen av medlemmene har tips til steder som vi kan få plassere noen maskiner og få IPv4- og IPv6-adresser, hadde det vært fint med tips om dette. Vi har allerede begynt å forhøre oss hos noen leverandører.

5. Neste møte.

26. oktober kl 18:30

6. Eventuelt.

Vi har søkt om VM-plass hos NTNU.

Har snakket med Omega Verksted om å få rackplass.

Gunnar hører med Localhost AS om colocation. David sjekker med Kolla og Netcrawler.

Flytter noen ting på torsdag.