@ Referat:Styremøte 16. september 2019 - Nettverksgruppa - NVG
Personlige verktøy

Referat:Styremøte 16. september 2019

Fra Nettverksgruppa - NVG
Gå til: navigasjon, søk

Styremøte 16. september 2019

Terminalrommet: kaasen, jornane

Whereby: thomasr, gunnarre

Innhold

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

OK.

2. Referatsaker fra forrige møte

Gunnar: strømlister: Bestill denne uka

Lager: PVV er gjerne med på en felles-søknad om lagerplass. PVV har ikke behandlet saken ennå.

Bråkete switch: Spør om en kontaktperson på ATEA.

Fornye tilganger på IT-bygget og Elektrobygget: Har gjort noe med dette, men må purre på igjen.

3. Kurs, kurskalender og aktiviteter

Pingvin og pizza-kurs. Caroline kan komme oppover senere i høst (oktober for eksempel, men ikke før 15. oktober).

Linux installasjons-kurs på Raspberry Pie og Laptop. Foreslår 15. oktober kl 17:00

4. Innkjøp av nytt minne til reitgjerdet? Det ser ut til å feile.

Det må kjøpes inn nytt minne. 2700 kr.

5. Eventuelt.

Bestille datamakulering fra Fretex. Noen harddisker og backup-bånd. Setter av 3000 kr i budsjett. Gunnar forhører seg på pris.

Møtet hevet 19:09