@ Referat:Styremøte 18. mars 2019 - Nettverksgruppa - NVG
Personlige verktøy

Referat:Styremøte 18. mars 2019

Fra Nettverksgruppa - NVG
Gå til: navigasjon, søk

NVG 2019-03-18 Tilstede terminalrom: gunnarre, kaasen, thomasr, yorn appear.in:


Innhold

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

OK.

2. Referatsaker fra forrige møte

Vi får ikke ha skap i gangen. Hva med å med å spørre andre fakulteter?

Vi spør student-demokratiet på lengre sikt om det går an å få til en løsning der det bygges lager-rom oppdelt i låsbare båser til hver bruker.

Hva med verkstedet?

Gunnar: strømlister, blomster

Tomasr og gunnar: Personvernerklæring

Harddisker er kjøpt

3. Kurs, kurskalender og aktiviteter

ZFS-kurset var bra

9. april pingvin og pizza (Matrix og terminal).

Andre ting på lista:

- Linux-kveld, PC-klinikk. Gunnar høre litt med de nye medlemmene hva de er interessert i.

- Dataoverføring via amatørradio

- TCP/IP-kurs (hranes, NVG kan være behjelpelig med å vinkle som hobbyforedrag),

- cfengine-kurs (kaasen)?

-Sky-kurs Openstack/docker osv.

4. Eventuelt

Nytt medlem: Jakob

Tidspunkt genfors: 29. april, 30. april eller 3. mai. Helst 3. mai.

Neste møte 1. april

Møtet hevet