@ Referat:Styremøte 18. september 2023 - Nettverksgruppa - NVG
Personlige verktøy

Referat:Styremøte 18. september 2023

Fra Nettverksgruppa - NVG
Gå til: navigasjon, søk

Styremøte 18. september 2023

Tilstede: Rommet: kaasen, gunnarre Jitsi: thomasr

Innhold

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden.

OK

2. Referatsaker fra forrige møte.

GF-referat: Lagt opp

Studentorg.liste: Meldt inn.

Skilting - koordiner med Vektor

Brosjyrer?

3. Kurs, kurskalender og aktiviteter.

Linux-kurs (Pingvin og pizza): 2. oktober 17:00, i B2, Berg-bygget

Installasjon av Linux og komme igang med GPIO-bruk på Raspberry pi.

Høre med Omega verksted?

USB-sdr-kurs: SDR-kit. Kurs: Husk å reklamere på Omega verksted og ARK. RTL-TCP. Først på auditorium, og så på terminalrommet.

Digital radiokommunikasjon - Fokuserer på JP8-call og APRS. AX.25 BBS?

Kurs om Snort, fail2ban og kanskje Pfsense.

4. Neste møte.

2. oktober kl 19 - husk sak om privatmaskiner.

5. Eventuelt.

Nett og rom: Må få et SOC-møte. Mister maskinrommet 1. desember? Mister subnettet ved nyttår? Domene og subnet?

Mulighet for VPN-node?

Gunnar: Sjekk om mulighet for IP-nett? - IT-sjefen - Localhost - osv.

Neste gang: Formell sak om å trekke tilbake privatmaskiner.