@ Referat:Styremøte 19. februar 2018 - Nettverksgruppa - NVG
Personlige verktøy

Referat:Styremøte 19. februar 2018

Fra Nettverksgruppa - NVG
Gå til: navigasjon, søk

Referat styremøte 19. februar 2018

NVG: kaasen Appear.in: caroline, gunnarre, thomasr

Innhold

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

OK.

2. Referatsaker fra forrige møte

- Vifteløs pens for AV-tjenesten: Sjekk om de bruker management.

- Maskinrommet: Hackerspace satt inn et rack som de deler med Thilde og NVG. Det skjedde et uhell ifm. at de skulle sette inn rack. Deckard er fremdeles nede. Konsolltjeneren pils: Det nye kortet virker, men ikke det gamle. Hackerspace skal erstatte det som evt. er ødelagt.

- Naborommet til maskinrommet: Kan være et alternativ, siden vi nå er 5 stud. organisasjoner. Kan være lurt å lage en maskinrom-komité med epostliste og isssue-tracker for organisasjonene.


3. Kurs, kurskalender og aktiviteter

- Kurs i ZFS (jornane): 22. februar: Promoterer på Facebook for 50 kr.

- Omvisning på Datamuseet (Anders Christensen): En partalsuke-fredag kl 17? 9. mars.

- Musikkurs (gunnarre) på tay. Kaasen har installert Jack og synthprogramer på en RaspberryPi.

- TCP/IP-kurs (hranes, NVG kan være behjelpelig med å vinkle som hobbyforedrag).

- Pingvin og Pizza. (Ny vinkling, se eldre referater) 6. april?

4. Finne dato for genfors

Kanskje den 17. eller 27. april

5. Eventuelt

- Romsøknad: Gunnar sender inn søknad

- GDPR: Vi må skrive en risikovurdering for medlemsdatabasen vår, kanskje også passordhåndteringen. Vi bør også skrive en personvernerklæring.

- Søknad fra Kradalby om privatmaskin: Godkjent, med henvisning til reglene for privatmaskiner

Møtet hevet 21:15