@ Referat:Styremøte 19. juni 2017 - Nettverksgruppa - NVG
Personlige verktøy

Referat:Styremøte 19. juni 2017

Fra Nettverksgruppa - NVG
Gå til: navigasjon, søk

Styremøte 19. juni 2017

tilstede: kaasen, hranes (delvis) appear.in: gunnarre, thomasr, lene (delvis),

Referent: gunnarre

Innhold

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

OK. Minn gjerne kaasen på å kalle inn i løpet av torsdagen.

2. Referatsaker fra forrige møte

Epost-tjener: Det er purret på at det skal åpnes for SMTP ut. Vi får bare sette igang med oppsettet, og evt. IP-adressen til grey.

musikk-kurs, NUCCC: intet nytt.

Referatet godkjent

hranes, kom inn i møtet

lene, ut av møtet

Dugnad terminalrom: 27. juni. Offisielt tidspunkt kl 17. NVG dekker 50% av pizza og brus. Noen kommer også tidligere på dagen.

3. Kurs, kurskalender og aktiviteter

  • Infoskjermen: Nytt minnekort settes inn i dag.
  • Videoløkke, har filmet versjon 1. Gunnar legger ut så Caroline kan sy sammen.
  • Musikk-kurs: Gunnar installerer musikk-programmer på Tay. Den har ny Ubuntu. metellius er på freenode og efnet
  • hranes: TCP-IP?
  • NUCCC: Sammen med PVV og Thilde?

4. Planlegge kom-i-gang-dag.

Gunnar har sendt epost, men ikke fått svar fra studieavdelingen. Men vi altså med i planene til 14. august.

Roll-up: Vi bestiller en rollup. Gunnar ordner.

Konkurranse: Highscore i spill? Noen annnen ferdighet? Rebus? Premie: Commodore 64-stikke? Evt annen premie?

Amiga? Kjeks? Andre interessante ting?

5. Eventuelt

Nettverk: Huske å få åpnet nettverkspunktene mellom terminalrommene.

Vi svarte på en kartleggings-undersøkelse om arealer for studentfrivilligheten.

Vi hører med Caroline om bruker på Vipps-portalen.

Møtet hevet 21:25