@ Referat:Styremøte 19. mars 2018 - Nettverksgruppa - NVG
Personlige verktøy

Referat:Styremøte 19. mars 2018

Fra Nettverksgruppa - NVG
Gå til: navigasjon, søk

Styremøte 19. mars 2018

Tilstede, terminalrom: Telefon: gunnarre, thomasr, kaasen

Innhold

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

OK

2. Referatsaker fra forrige møte

- Vifteløs pens for AV-tjenesten: Sjekk om de bruker management.

- Savner fremdeles SCSI-kabel til Deckard, så vi har ikke IPv6

- Naborommet til maskinrommet: Kan være et alternativ, siden vi nå er 5 stud. organisasjoner. Kan være lurt å lage en maskinrom-komité med epostliste og isssue-tracker for organisasjonene.

- Søknad på fristasjon ble sendt innen fristen


3. Kurs, kurskalender og aktiviteter

Vi har gjennomført ZFS-kurs, og Anders Christiensen viste oss rundt på Datamuseet

Idé: Møte opp på forelesning

- Musikkurs (gunnarre) på tay. Kaasen har installert Jack og synthprogramer på en RaspberryPi.

- TCP/IP-kurs (hranes, NVG kan være behjelpelig med å vinkle som hobbyforedrag).

- Pingvin og Pizza. (Ny vinkling, se eldre referater) 20. april?


4. Vedta dato for genfors.

17. april

5. Eventuelt

  • Oppdater adganger for IT-Syd og IT-Vest for kaasen, gunnarre, og hiaasen.
  • Gunnar og Thomas kan skrive et utkast til personvernerklæring, og gjøre en kartlegging - gjerne sammen med PVV.
  • Epost-tjener: Ønsker å konvertere majordomo-lister til mailman-lister
  • Se på muligheten for å kjøpe UPS til de mest kritiske tjenestene. F.eks. DNS, epost og brukerfiler