@ Referat:Styremøte 2. november 2015 - Nettverksgruppa - NVG
Personlige verktøy

Referat:Styremøte 2. november 2015

Fra Nettverksgruppa - NVG
Gå til: navigasjon, søk

Styremøte NVG 2. november 18:15

Tilstede: Alle via appear.in: caroline, kaasen, thomasr

Møteleder: kaasen

Referent: caroline

Innhold

GAIDO

Innkalling og dagsorden er godkjent. Kom litt sent.

Referatsaker

Ting som har blitt ordnet: Vi får bruke mikrobølgeovnen! Det er krav om renhold og bruk av tidsbryter, og bruker må ikke gå fra stedet. Kan vurdere en fordobler til tidsbryteren, slik at både vannkoker og mikrobølgeovn kan være plugget i samtidig (og at folk ikke plugger feil).

Ting som må ordnes: Strøm (her er det fremgang) - Hyller - Sertifikat. Vi har fått K-sted, så strøm kan nå bestilles og faktureres riktig.

Kaasen bekrefter pris på nuccc.org-domenet

Stand på Dragvoll ble avlyst grunnet manglende tid

Ny skriver er ikke kjøpt inn ennå

TODO: Legge lagerryddedugnad i MOTD, på nettsider og facebook

Kurs og kurskalender

gunnarres git-kurs ble avholdt men med få deltakere, kurset bør nok holdes igjen. Ditto med kaasens Nagios-kurs.

Foreløpig liste over kurs:

  • Pingvin og pizza - introduksjonskurs i linux/bash/grunnleggende IRC+irssi/, holdes felles. Etter semesterstart på nyåret.
  • DNS-kurs - norangsh - dato fastsettes når opplegget er ferdig
  • E-postkurs - taliesin - dato ikke fastsatt, kurs bekreftet
  • DNSSEC - gunnarre - dato usikkert, etter DNS-kurs. Muligens holdes av noen fra UNINETT?
  • Grundigere kurs i IRC - caroline - usikkert når
  • Clojure-kurs - jeannikl - usikkert når

Eventuelle kurs, mindre sikkert:

  • Ticket-system-kurs - spørre norangsh?
  • Kurs om vevteknologi/ASP.NET for Linux - alxandr - caroline spør om evt dato.

Ny dato for stand på Dragvoll

Avtales med gunnarre

Eventuelt

Generalforsamling på torsdag - styret diskuterte gjenvalg. Automatisk døråpner via innlogging på nett som trykker på døråpnerknappen hadde vært kult!

Eventuelt: Aktivitetsproblemet

Forslag om fast kontortid på NVGs terminalrom, bare et par timer på fast dag i uka, slik at det blir mer aktivitet. Det er kanskje også lurt å verve litt mer aktivt når vi står på stand. Det hadde vært greit å rekvirere adgangskort til thomasr slik at han kan komme inn på terminalrommet. Forslag: Faste brettspillekvelder, gjenopplive Foreningen Feil Planet (som ser science fiction-filmer, evt serier). Utnytte retro-trenden og ha en (fast?) VHS-kveld? Fargeplakat med rute for nye filmnavn hadde vært kult.

Møtet hevet 19:10