@ Referat:Styremøte 20. februar 2015 - Nettverksgruppa - NVG
Personlige verktøy

Referat:Styremøte 20. februar 2015

Fra Nettverksgruppa - NVG
Gå til: navigasjon, søk

Styremøte NVG, 20. februar 2015 kl 17:15

Tilstede: gunnarre, caroline, terjesc

Møteleder: caroline Referent: caroline

Innhold

1. GAIDO

Innkalling og dagsorden godkjent.

2. Referatsaker

Forespørsel om strømkurs og hyller er ikke fulgt opp, dette må gjøres. Ellers sjekke k-sted for kostnader, dette må tas med NTNU Eiendom. Ønsker, i prioritert rekkefølge: hyller over terminalbord, ny strømkurs, fritak for avtrekk mikrobølgeovn, vask.

Felles søknad om lagerplass med Hackerspace og PVV kommer - søknad formuleres og signeres av alle lederne til uka. gunnarre tar kontakt med finninde om søknad!

Nytt medlem har fått bruker! Hurra hurra :)

Trådløs dings er ikke i boks, men det kommer.

3. Kurs

  • PVV har ikke satt kursplan, men gunnarre begynner å lage git-kurs. Dato fastsettes når PVVs datoer spikres.
  • Ny versjon av Pingvin og Pizza kommer, muligens i mars en gang. Evt april, etter som det passer og caroline er i Trondheim.

4. Dato for generalforsamling

Foreslått dato 19. mars - vedtatt. Innkalling kommer asap, drøfter saksliste via styre-irc.

5. Eventuelt

Ingen eventueltsaker i dag. :)


Møtet heves 17:40