@ Referat:Styremøte 20. februar 2017 - Nettverksgruppa - NVG
Personlige verktøy

Referat:Styremøte 20. februar 2017

Fra Nettverksgruppa - NVG
Gå til: navigasjon, søk

Styremøte 23. januar 2017, kl 20:00

Tilstede på terminalrommet: gunnarre, kaasen
Tilstede på appear.in: caroline, thomasr

Møteleder: gunnarre
Referent: caroline

Innhold

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

OK

2. Referatsaker fra forrige møte

Det har ikke skjedd noe mer med MazeMap. Kanskje ved neste oppdatering? Kaasen har snakket med vaktmester - og har gitt telefonnummer til ham, og så hører vi om det skjer noe.

Det må fortsatt ordnes bank. Det haster ikke, men ansvar: Gunnarre.

Raspberry PI er i boks. Referatet er godkjent.

3. Kurs, kurskalender og aktiviteter

Mekkedagen var gøy, og vi fikk utretta det vi hadde tenkt, men det kunne godt kommet flere folk, siden vi bare var fire. Det er mulig vi trenger å bruke et mindre minnekort og koble til en minnepinne, siden det er problemer med mye skriving til minnekort. Vi burde i alle fall invitere de nye til å delta i progginga på den, eller lage innhold. Eventuelt invitere til progge-kveld - 4. mars tentativ dato. Vi kan gjerne gjøre ting før da, men det er jo kjekt å lage en event. PIen bør være stabil til da, eller så bør den gjøre stabil den dagen.

Vi trenger en videoløkke/animasjon på skjermen som viser hvordan man kommer inn på terminalrommet, siden vi ligger så kronglete til!

4. Søknad om fristasjon

Samme søknad som før, bare med oppdaterte tall. Gunnarre fikser når han kommer hjem, siden han har mesteparten ferdig utfylt hjemme.

5. Dato for generalforsamling

23. mars? Da blir frist for innkalling 2. mars.

6. Eventuelt

Må huske å sende kvitteringer for utlegg på vindus-skjermen. Vi har ikke fått noen klager.

Hvis vi kommer over interessante ting/artikler bør vi poste dem som NVG på Facebook. Vi starter med NRKBetas forklaring om "digitalt grenseforsvar".

E-posttjener: Vi må ha fremskritt. Lage egen slack?

Memo til gunnarre: Kjøp skriverblekk.

Møtet heves 21:07.