@ Referat:Styremøte 20. oktober 2014 - Nettverksgruppa - NVG
Personlige verktøy

Referat:Styremøte 20. oktober 2014

Fra Nettverksgruppa - NVG
Gå til: navigasjon, søk

Styremøte mandag 20. oktober 2014 på terminalrommet.

Tilstede: gunnarre, kaasen Referent: gunnarre

Møtet satt 18:40

Innhold

Sak 1 - GAIDO

OK

 Sak 2 : Referatsaker

SSL: Foreslår startcom.org som mulig leverandør. gunnarre leser tjenesteavtaler - foreslår at flere titter på den hvis de kan.

Forespørsel om strømkurs og hyller sendt - må følges opp videre mhp. K-sted for internfakturering.

Konto-tilgang: gunnarre følger opp med banken. Det kan bli nødvendig å gjøre en vedtektsendring for NVG, der vi sier hvem som har "prokura" - altså rett til å skrive under avtaler på vegne av NVG. Vi kan foreslå at "to styremedlemmer i fellesskap" er det som gjelder.

Referatet OK

Sak 3 : Verving

Kan ha værve-stand på Dragvoll en gang i november. Vi kan også høre hva folk kunne tenke seg å høre kurs i. Når vi har fått en dato for et kurs, kan vi også gå inn i forelesninger.

Sak 4 : Kurs

I prioritert rekkefølge:

  • norangsh kan holde kurs om DNS.
  • Ekskursjon. Til Tungregnesenteret? kaasen hører med Jan Christian Meyer. Venter på svar.
  • alxandr kan holde kurs om vev-teknologi/ASP.Net for Linux
  • caroline kanskje om Dwarf Fortress
  • Holde intro-kurset igjen?
  • Clojure igjen?

Sak 5 : Eventuelt

Film og mat etter genfors: Forslag til film?

Møtet heves 19:08