@ Referat:Styremøte 21. januar 2019 - Nettverksgruppa - NVG
Personlige verktøy

Referat:Styremøte 21. januar 2019

Fra Nettverksgruppa - NVG
Gå til: navigasjon, søk

Tilstede: Terminalrommet: kaasen, yorn, hiasen, peder

appear.in: gunnarre, thomasr

Innhold

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

OK, men behandler sak 5 før sak 2.

5. Lagersituasjonen. Planlegge ryddedugnad

Vi svarte John Krogstie under møtet. Vi svarte Birgit Sørgård 15. januar.

Vi bør sortere og hive en del før det

Ryddedugnad mandag 4. februar 17:00, NVG dekker pizza og brus

- Kaste noen ting - Merke ting som er verdt å ta vare på - Ta vare på lagringsmedium for sikker sletting/makulering

Kaasen sjekker status på privatbokser

2. Konstituering av styret

David Kaasen: Kasserer

Thomas Rinnan: Nestleder og sekretær

3. Referatsaker fra forrige møte

AV-switch: Spørre opp om de har sett på switchen

Adgang: Purre på IDI for adgang for IT-bygget. Gunnar følger opp.

Gunnarre skaffer to sekvensielle strømlister.

Personvernerklæring gjenstår. thomasr og gunnarre ser på det siden.

Kantega - Geir Helland blomster Gunnar sender (max 300 kr)

4. Kurs, kurskalender og aktiviteter

Pingvin og pizza (terminal og Matrix): 26. februar kl 17:15

Yorn: ZFS-kurset: 5. mars 18:00

Andre ting på lista: Linux-kveld, Dataoverføring via amatørradio.

6. Eventuelt

Hagbart gikk ned ifm. med strømbrudd

Møtet hevet 21:10