@ Referat:Styremøte 21. september 2015 - Nettverksgruppa - NVG
Personlige verktøy

Referat:Styremøte 21. september 2015

Fra Nettverksgruppa - NVG
Gå til: navigasjon, søk

Styremøte NVG 21. september 18:15

Tilstede: På terminalrommet: gunnarre, kaasen via appear.in: caroline

Møteleder: gunnarre

Referent: caroline

Innhold

GAIDO

Innkalling og dagsorden er godkjent.

Referatsaker

Ting som har blitt ordna: Bank Betaling til Frivillighetsregisteret Adgang til alxander har blitt ordnet

Ting som må ordnes: Strøm Hyller Sertifikat Kontingentpåminnelser på Facebook og nettsider

PVV har satt sin kursplan, ingen konflikter med vår kursplan.

Kurs og kurskalender

caroline lager plakat til Nagios-kurs, kaasen sender info. Kan henge plakater hos IT-avdelinger og relaterte, huske å henge plakat på PVV. gunnarre bestiller auditorium.

Foreløpig liste over kurs:

  • Nagios-kurs - kaasen - dato: 1. oktober. Auditorium EL1 (trenger veibeskrivelse på plakat)
  • Grunnleggende kurs i git - gunnarre - ny dato: 29. oktober. Auditorium EL3
  • Pingvin og pizza - introduksjonskurs i linux/bash/grunnleggende IRC+irssi/, holdes felles.
  • DNS-kurs - norangsh - dato ikke fastsatt, kurs bekreftet
  • E-postkurs - taliesin - dato ikke fastsatt, kurs bekreftet
  • DNSSEC - gunnarre - dato usikkert, etter DNS-kurs. Muligens holdes av noen fra UNINETT?
  • Grundigere kurs i IRC - caroline - usikkert når
  • Clojure-kurs - jeannikl - usikkert når

Eventuelle kurs, mindre sikkert:

  • Ticket-system-kurs - spørre norangsh?
  • Kurs om vevteknologi/ASP.NET for Linux - alxandr - caroline spør om evt dato.

Brosjyren vår ligger på /usr/common/nvg/propaganda/. Den skal fornyes og trykkes opp på nytt. Caroline fornyer teksten.

Plan for stand på Stripa

Stand blir 25. september, plass er tildelt. Tar med Amiga og TV, oppdaterte brosjyrer og kurskalender. Tar også med kjeks. Tidspunkt annonseres. gunnarre og kaasen står på stand.

Generalforsamling

Endelig dato: 6. november. Gunnarre bestiller EL3 kl 18-21. Kombineres med film og pizza på terminalrommet. Sosial samling annonseres også separat.

Eventuelt

Medlem bmw har donert penger til sosiale tiltak igjen. Tusen takk! Vi trenger en ny skriver til terminalrommet, skriverkjøp tas opp på neste styremøte. Pingu har blitt installert som tunnelendepunkt på maskinrommet, og vi har doblet tunnelhastigheten. Mysteriet med IPv6 ruter-announcements er løst (NTNU IT filtrerer bort, tror vi). Felles lagersøknad lar vente på seg, planlagt ombygging til neste år. Antakeligvis kan sakene våre bli stående inntil videre. Vi har anmodet om at IDI skal få slippe å bli internfakturert for rommet. Det foregår en prosess for å utvikle flerbruksområder for studenter i Realfagsbygget, der NVG muligens kan ha interesser. Vi vurderer å sende representanter til et felles møte om temaet. Sak til neste styremøte: Planlegge dato for ryddedugnad.

Møtet hevet 18:54