@ Referat:Styremøte 22. mai 2017 - Nettverksgruppa - NVG
Personlige verktøy

Referat:Styremøte 22. mai 2017

Fra Nettverksgruppa - NVG
Gå til: navigasjon, søk

Styremøte mandag 22. mai 2017.

Tilstede: appear.in: thomasr og caroline, terminalrommet: kaasen Referent: kaasen

Innhold

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Godkjent. kaasen ønsker påminnelse hvis han ikke innen ca. torsdag nevner innkallelse på IRC.

2. Referatsaker fra forrige møte

Godkjent.

3. Kurs, kurskalender og aktiviteter

E-posttjener, skjermen, musikk-kurs, videoløkke, NUCCC: intet nytt.

4. Forberedelser til Kom-i-gang-dag i august. Sende søknad?

Kom-i-gang-dagen er mandag 14. august. Vi spør Gunnar om hvordan man søker om plass for stand.

5. Planlegge dugnad for å ordne terminalrommet.

Må ha det før sommerferien. Får prøve å finne en dato til neste møte.

6. Eventuelt

Diskuterte litt om rekruttering og evt. samarbeide foreningene imellom.

Caroline synes det passer best med møte i oddetallsuker.