@ Referat:Styremøte 22. oktober 2012 - Nettverksgruppa - NVG
Personlige verktøy

Referat:Styremøte 22. oktober 2012

Fra Nettverksgruppa - NVG
Gå til: navigasjon, søk

Innhold

Tilstede

hiasen, gunarre, alxandr, ix, elf

Sak 1. GAIDO

Godkjent.

Sak 2. Gjennomgang av tidligere referater

Styret har funnet et kjøleskap som ix kan kjøpe, og gitt beskjed til ix. Kjøleskapet er ca. 140cm høyt og har separat frysedel.

Hiasen forhører seg på nytt om det er noen tilgjengelige nøkler til Serverrommet, og om det er mulig å få en liste over hvem som har nøkler. Kaasen har også opplevd å ikke komme inn med sitt kort.

Gunnarre har sendt inn et skriv på epost til sparebanken midtnorge. DNB lar oss få endret på partneravtale som beskrevet i referatet for styremøtet 24. september. Det blir sendt inn søknad om en slik partneravtale hos DNB.

Sak 3. Kurs

Forslag:

  • Epost: Drift og programmering, taliesin holder kurs 6. november.
  • Clojure, pir holder 16. oktober.
  • Nettbruk og sikkerhet: gunnarre, vår 2013?
  • Knockout-kurs/workshop: alxandr og Mathias holder 29. oktober
  • linux-kurs: installasjon og introduksjon, vår 2013.
  • Mulig kurs: Dwarf fortress med Caroline

Nettbruk og sikkerhetskurset vil eventuelt bli avholdt i neste semester. Clojure kurset er avholdt, og ble meget pedagogisk og vellykket. Alxandr og Mathias avholder knockout-kurset 29. oktober. Det blir laget plakater til epostkurset og knockout-kurset etter møtet.

Sak 4. Innkjøp av ny sofa

Styret vedtar innkjøp av ny hjørnesofa med makspris på 10 000 kroner.

Sak 5. Oppgradering av Tay

Tay trenger mer RAM. Den trenger to brikker med 1024 mb DDR400. Vi vil forsøke å finne ut om noen har noen slike brikker liggende, men om vi ikke finner noen vil vi gå til innkjøp av slike brikker med en makspris på 500 kroner.

Sak 6. NVG gw

Styret vedtar innkjøp av ny maskin, den bør ha intel nettverkskort og fire gigabit nettverksporter. Det bør også sjekkes med ITEA om det må kjøpes inn nye switcher for å få til det ønskede oppsettet, før vi går til innkjøp av hardware.

Eventuelt

Gunarre forhører seg om kortlås til terminalrommet om verkstedet, og om lekkasjen på lageret. Vi er fortsatt interessert i en infotavle utenfor F1 eller på stripa.

Vi setter dato for generalforsamlingen til 16. november, innkalling blir innen fredag 26.

Kritikk av møtet

God kjeks

møtet er hevet 19.39