@ Referat:Styremøte 22. oktober 2018 - Nettverksgruppa - NVG
Personlige verktøy

Referat:Styremøte 22. oktober 2018

Fra Nettverksgruppa - NVG
Gå til: navigasjon, søk

Tilstede: kaasen og hiasen
Appear.in: gunnarre og thomasr
Referent: gunnarre

Innhold

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

OK

2. Referatsaker fra forrige møte

Vifteløs pens - ingen progresjon.

Epost-server må forseres. Hører om noen av de nye vil være med på å mekke.

Gunnar følger opp adgangsgruppe for NVG - utvide hvilke rom den gjelder.

SCSI-kabel til Deckard: Gjenstår å prøve

UPS- måle effektbruk, finner frem måler - varsle en nedetid for å måle effekten

Stoler fungerer

Personvernerklæring gjenstår

3. Kurs, kurskalender og aktiviteter

22. oktober oppdatere kurset Pingvin og pizza

10. november: Pingvin og pizza kl 14 blir bestilt av Thomas

Linuxkveld/bli-kjent-dag på terminalrommet

Dataoverføring over amatørradio

4. Eventuelt

Et medlems konto ble misbrukt til sende ut spam. Sperret kontoen. Forslag: Postforward og spamassassin på utgående epost.

Dato for gen.fors: Forslag 30. november elller 14. desember - bestemmer på neste styremøte.

Møtet hevet kl 21:00