@ Referat:Styremøte 24. juni 2019 - Nettverksgruppa - NVG
Personlige verktøy

Referat:Styremøte 24. juni 2019

Fra Nettverksgruppa - NVG
Gå til: navigasjon, søk

NVG referat 24. juni 2019

terminalrommet: kaasen, yorn

appear.in: gunnarre, thomasr

Innhold

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

OK

2. Referatsaker fra forrige møte

Gunnar: strømlister, blomster

Pingu: Satt i drift. Har tatt over for Sabre-wulf unntatt DNS. Majordomo er nedlagt; Mailman er videreført.

Bråkete switch: Purret på NTNU

Lageret: Sende epost til PVV, sender i dag.

Gunnar sender ny henvendelse om adgang til IT-bygget og elektro. Forlenge.

4. Planlegge kom-i-gang-dagen

NVG er påmeldt. Det kommer mer info i begynnelsen i august. 13. august 2019. Litt spesielt i år fordi det er dagen *etter* immatrikulering.

3. Kurs, kurskalender og aktiviteter

Kurs til høsten:

Starten av september? Linux-kurs. Sjekke få oppover Caroline, og evt. støtte reise. Ikke legge det i fadderuka til PVV.


5. Eventuelt.

Tar et møte i sommer for å detaljplanlegge Linux-kurs. Tid settes senere.

Møtet hevet: 18:40