@ Referat:Styremøte 25. mai 2020 - Nettverksgruppa - NVG
Personlige verktøy

Referat:Styremøte 25. mai 2020

Fra Nettverksgruppa - NVG
Gå til: navigasjon, søk

Referat styremøte 25. mai 2020

Tilstede: Whereby: Gunnarre, Yorn, Kaasen, Thomasr


Innhold

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden.

OK

2. Referatsaker fra forrige møte.

Thomasr får adgangskort - skal møte opp for fotografering.

Adgang: IDI: Gunnar purrer

Yorn: Har fått adgang til ytterdører elektro.

Lager: gunnarre må sende mail til abakus og online

Fornye ytterdør-adgang til kaasen til Elektrobygget: Gunnar sjekker

3. Kurs, kurskalender og aktiviteter.

Immatrikulering: Blir digital i år. Mulig vi må finne på en alternativ form for immatrikulerings-rekruttering. Vi vet mer nærmere August.

Infoheftet er oppdatert. Kan gjerne legge det offentlig tilgjengelig.

Passordbytte osv. bør det stå noe info om på Wiki'en.

Risiko: Høyeste: Terminalrommet Middels: Auditorium Lavest: Nettmøte

PGP key exchange/kryptoparty med kurs. Kan gjennomføres med navneliste med maks 50 deltakere og 1 meters avstand. Avklare hvordan vi kan sterilisere evt. papir som brukes. Bør gjennomføres i auditorium eller utendørs.

Hva med et kurs på zoom? Kan vi utvikle noe slikt. F.eks. "pingvin og pizza"-kurset. Lag en introduksjonsvideo på 1 minutt. Sjekk om Blackboard kan brukes, eller om vi skal bruke f.eks. Zoom.

4. Neste møte.

22. juni.

5. Eventuelt.

Snakket om IT-sikkerhet (unntatt referat).

Vifter: 2 120mm PWM 1 120 mm med bare vanlig strøm 1 80mm PWM vifte til å ha i reserve. Vedtatt at vi kjøper.

Hever møtet 19:05