@ Referat:Styremøte 26. mai 2014 - Nettverksgruppa - NVG
Personlige verktøy

Referat:Styremøte 26. mai 2014

Fra Nettverksgruppa - NVG
Gå til: navigasjon, søk

Styremøte 26. mai 2014 kl. 18.15 på terminalrommet.

Tilstede: caroline, gunnarre, hiasen, kaasen.

Referent: kaasen.

Møtet satt kl. 18.58.

Innhold

Sak 1: GAIDO
 • Godkjent. Kort varsel, men det var forventet og i orden.
Sak 2: Referatsaker
 • Purring av medlemskontigent: Problemer med kontotilgang, gunnarre skal fikse tilganger.
 • gunnarre skal kjøpe inn gigabitsvitsj til serverrommet.
 • Vi setter av kr 3000,- til to ekstra sekvensielle strømforsyningslister.
Sak 3: Lås/Mikro og andre romrelaterte saker
 • gunnarre spør om glassdør.
 • jb har sendt epost om mikrobølgeovn. Må purres (bruk gjerne NVG-epostkontoen til dette).
 • Sofa og trekk er ankommet og vil bli montert etter nøtet.
 • Tidsskriftholdere, kost+feiebrett, servietter og søppelsekkholder x 2 er kjøpt inn.
 • Stumtjener og skohylle er ikke kjøpt ennå.
 • gunnarre har spurt om stoler osv., men ingen kommet ennå.
 • Kan evt. ha innredningsdugnad sammen med sommeravslutningen.
 • gunnarre skal kjøpe inn 8-porters gigabitsvitsj til terminalrommet.
 • Låsgruppen har kommet med overslag til kortlåsinstallasjon. kaasen ringer og ber Romsikringstjenesten bestille kortlåsen.
Sak 4. Neste semester
 • Uaktuelt med stand på immatrikuleringsdagen (lite gunstig opplegg). Kan evt. spørre om bord utenfor rommet vårt.
 • Kan ha bord med pølser & datamaskin el.l. senere på imm.-dagen eller en annen dag.
 • Bør gjøre rommet synlig med transparenter o.l. i vinduene.
 • caroline og chribru flytter fra byen i løpet av sommeren.
Sak 5. Sommeravslutning(?)
 • 5.-6. juni? Grillfest? Spørre på intermirk, Doodle. kaasen fikser.
Sak 6. Evt
 • gunnarre spør yorn (som jobber i UNINETT) ut om SSL-sertifikater. Vi trenger til vev (sfinx) og epost (sabre-wulf). Kan evt. bestille kommersielt. Kan vi få både for .nvg.org og .ntnu.no?
 • Lagerdugnad. Vi bør begynne å flytte lagerting (fra barneværelset til verkstedet) før sommeren.

Møtet hevet kl. 19.57.