@ Referat:Styremøte 26. mai 2015 - Nettverksgruppa - NVG
Personlige verktøy

Referat:Styremøte 26. mai 2015

Fra Nettverksgruppa - NVG
Gå til: navigasjon, søk

Styremøte NVG 26. mai 2015, kl 18:30

Tilstede: På terminalrommet: gunnarre, caroline, kaasen, yorn (kom kl 19)

Møteleder: gunnarre

Referent: caroline

Innhold

GAIDO

Innkalling og dagsorden er godkjent. Kaasen har med kake. (Den var god.)

Referatsaker

(Gunnarre finner igjen referatet, og legger det på referat-siden. Referat fra styremøte 4. mai ligger nå ute.)

Kom-i-gang-dagen er 10. august, vi forsøker å sette opp en stand da, kanskje vise frem spill og diverse. Pølser? Vrimledagen på Dragvoll er 12. august, hadde vært fint å ha stand der også. Vi må huske å melde oss på! Bank, sertifikat og strømkurs og fasiliteter er ikke ordnet. Adgangskontrollen må fortsatt ordnes. nvg.org-domenet er fornyet for mange år fremover.

Kurs

Kursdager blir torsdag, eventuelt tirsdag om PVV kommer så langt som å sette opp en kurskalender. Sosialbudsjettet tåler litt bevertning. Kurskalender må være ferdig til 10. august, slik at den kan bli med på vervedagen. Liste over kurs:

  • Pingvin og pizza - introduksjonskurs i linux/bash/grunnleggende IRC+irssi/, holdes felles.
  • Grundigere kurs i IRC - caroline
  • Grunnleggende kurs i git - gunnarre
  • Nagios-kurs - kaasen

Eventuelle kurs, mindre sikkert:

  • DNS-kurs - norangsh
  • ticket-system-kurs - norangsh
  • Kurs om vevteknologi/ASP.NET for Linux - alxandr

caroline spør jeannikl om han vil holde kurset om Clojure igjen

spørre taliesin om hun vil holde epostkurset sitt igjen?

Eventuelt

Kaasen har kontingentpurret, oppdaget at PayPal-kontoen trenger mer informasjon slik at det blir enklere for medlemmer i utlandet å betale kontingent. Purringen har ført til 26 kontingentinnbetalinger. Neste punkt på lista blir stenging av kontoer.

Møtet hevet kl 19:15