@ Referat:Styremøte 26. november 2018 - Nettverksgruppa - NVG
Personlige verktøy

Referat:Styremøte 26. november 2018

Fra Nettverksgruppa - NVG
Gå til: navigasjon, søk

Tilstede: kaasen
Appear.in: gunnarre
Referent: kaasen

Innhold

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Det er OK.

Man må gjerne minne om innkallelse hvis det ikke er sendt ut innen noen dager før møtet.

2. Referatsaker fra forrige møte

Vifteløs pens. kaasen ble litt usikker på hvilken pens vi skulle tilby. Sender ny e-post med to forslag.

E-postserver. Vil ha spam å bryne oss på. http://muguguestbook.com/ er fin til dette formålet.

Adgangsgruppe NVG. Må spørre om adgang som før og ta gruppeutvidelsen utenom.

UPS. gunnarre kjøper list med måler.

Personvernerklæring gjenstår. thomasr og gunnarre ser på det siden.

Kompromittert bruker. Har fått nytt passord.

Generalforsamling. Har innkalt.

3. Kurs, kurskalender og aktiviteter

Vi holdt Pingvin- og pizzakurs 10. november, men det var heller dårlig oppmøte. Kurset er ihvertfall klart til å holdes neste gang, til våren f.eks.

Andre ting på lista: Linux-kveld Dataoverføring via amatørradio. Pingvin- og pizza (og Matrix)

4. Rette takk til Kantega

Sende blomster, opp til kr 300,-.

5. Eventuelt

Møtet hevet 21.25.