@ Referat:Styremøte 27. april 2020 - Nettverksgruppa - NVG
Personlige verktøy

Referat:Styremøte 27. april 2020

Fra Nettverksgruppa - NVG
Gå til: navigasjon, søk


Styremøte 27. april 2020

Whereby: gunnarre, caroline, thomasr, kaasen

Innhold

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden.

OK

2. Referatsaker fra forrige møte.

Rekvisisjon Thomas Rinnan: Sent til Campus-service.

Adgang Kaasen til IT-Vest: Sendt til IDI.

Tilgang Yorn, ytterdører: Sent til Campus-service.

Lager: gunnarre må sende mail til abakus og online

Switch: Har fått. Kan montere i løpet av sommeren. Terminalrommet er stengt for medlemmer, men vi tillater vedlikehold for å bytte switchen - etter en konkret risiko-vudering. Sjekk retningslinjer.

3. Kurs, kurskalender og aktiviteter.

Risiko: Høyeste: Terminalrommet Middels: Auditorium Lavest: Nettmøte

Hva med et kurs på zoom? Kan vi utvikle noe slikt. F.eks. "pingvin og pizza"-kurset. Lag en introduksjonsvideo på 1 minutt. Sjekk om Blackboard kan brukes, eller om vi skal bruke f.eks. Zoom.

PGP key exchange/kryptoparty med kurs.

4. Immatrikulerings-/kom-i-gang-dag eller hva det blir.

11. august er kom-i-gang-dagen. Har sendt inn søknad om deltakelser.

5. Neste møte.

25. mai i utgangspunktet.

6. Eventuelt.

Snakket om mulig video-presentasjon av NVG? Student-TV?

Hevet møtet kl. 18:45