@ Referat:Styremøte 27. november 2023 - Nettverksgruppa - NVG
Personlige verktøy

Referat:Styremøte 27. november 2023

Fra Nettverksgruppa - NVG
Gå til: navigasjon, søk

NVG styremøte 27. november 2023

Tilstede:

Terminalrommet: davidk, gunnarre, thomasr

Innhold

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden.

OK.

2. Referatsaker fra forrige møte.

GF-referat: Bør signeres.

Skilting - koordiner med Vektor.

Medlemmer varslet på motd, skal sende epost.

USB-til-konsoll-konverter: Spørre Kristoffer Viken om vi kan få låne den?

Har kalt inn til GF.

3. Kurs, kurskalender og aktiviteter.

Linux-kurs (Pingvin og pizza): Har testet ut temperatursensor på Rasperry Pie. Den virker.

USB-sdr-kurs: SDR-kit. Kurs: Husk å reklamere på Omega verksted og ARK. RTL-TCP. Først på auditorium, og så på terminalrommet.

Digital radiokommunikasjon - Fokuserer på JP8-call og APRS. AX.25 BBS?

Kurs om Snort, fail2ban og kanskje Pfsense.

4. Neste møte.

Styremøte og juleavslutning 14. desember.

GF 15. desember

5. Eventuelt.

Snakket om flytting av ting og maskiner.

Back2theRoots - har tatt vare på disker.