@ Referat:Styremøte 28. mai 2018 - Nettverksgruppa - NVG
Personlige verktøy

Referat:Styremøte 28. mai 2018

Fra Nettverksgruppa - NVG
Gå til: navigasjon, søk

Styremøte mandag 28. mai 2018 kl. 20.00.

Tilstede: telefon: caroline, gunnarre, thomasr terminalrommet: kaasen
Møteleder: gunnarre
Referent: kaasen

Innhold

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Godkjent. Glemte at dette styremøtet skulle være konstituerende. Tar det under "evt."...

2. Referatsaker fra forrige møte

 • Vifteløs pens for AV-tjenesten: Intet nytt. Sjekk om de bruker management. Det har stått et bråkete maskinskap på terminalrommet en stund, det er borte nå.
 • Savner fremdeles SCSI-kabel til deckard. Kjører revers-IPv6-DNS i VM på reitgjerdet inntil videre. Får lete på barneværelset.
 • Naborommet til maskinrommet: Intet nytt. Kan være lurt å lage en maskinrom-komité med e-postliste og isssue-tracker for organisasjonene.
 • Gunnar har fått kvittering på fristasjonssøknad. Svar skal komme ila. juni.
 • Genfors er avholdt. Styret fortsetter som før. Referat kommer.
 • Adganger til IT-bygget stort sett i orden. Skrivefeil rettes.
 • GDPR tas videre under "evt.".
 • E-post-tjener: Intet nytt siden sist. kaasen har vært opptatt, bl.a. med kompromittert romeo-klive.
 • UPS: Vi må fortsette å vurdere.

3. Kurs, kurskalender og aktiviteter

Idé: Møte opp på forelesning

 • Pingvin og Pizza. (Ny vinkling, se eldre referater) Ta det tidlig om høsten.
 • Musikkurs (gunnarre) på tay. Kaasen har installert Jack og synthprogramer på en RaspberryPi.
 • TCP/IP-kurs (hranes, NVG kan være behjelpelig med å vinkle som hobbyforedrag).

4. Planlegge kom-i-gang-dag til høsten. Sende søknad?

Det er mandag 13. aug. Ny kontakt. Gunnar skriver brev.

Ønsker plass sammen med PVV, som ifjor. Vi nevner det for PVV.

Det kan være lurt å ha et lite treff på NVG for nye medl./interesserte ikke så lenge etterpå.

5. Eventuelt

 • Stoler forsvinner fra term.rommet og inn i auditoriet. Hvordan forhindre? Kjøpe kabel og låse fast.
 • Konstituering. Caroline trekker seg som sekretær og Thomas overtar. Ellers som før.
 • GDPR. Vi fjerner kjønn fra MDB (er sensitiv opplysning). Lagre studentnr.? Gjør medlemslisten på NVG-hjemmesiden opt-in. Personer er medlem til de melder seg ut, så vi sletter ikke alt. Gir mulighet til å bli glemt.
 • Det er lav aktivitet på IRC for tiden. screen + irssi på terminalen er kanskje for gammeldags? Kommunikasjon er viktig, så vi bør se på alternative grensesnitt:
  • Slack-boten ser fortsatt ut til å funke som bro til IRC.
  • Matrix er ikke så dumt. God støtte for IRC-broing, er åpent og flott, men fortsatt litt betapreg. Riot.im har Slack-aktig vevklient og telefonapper for Matrix.
  • Glowing bear er en vev-IRC-klient som kobler til en weechat-instans. Gir historikk.

Møtet hevet kl. 21.20.