@ Referat:Styremøte 3. oktober 2016 - Nettverksgruppa - NVG
Personlige verktøy

Referat:Styremøte 3. oktober 2016

Fra Nettverksgruppa - NVG
Gå til: navigasjon, søk

Tilstede på terminalrommet: kaasen
Tilstede på appear.in: terjesc, caroline, thomasr


Møteleder: kaasen Referent: caroline

Innhold

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

OK

2. Referatsaker fra forrige møte

Gjenstår: Strømkurs, hyller, brreg.

Vi har også fått fint skilt på EL-bygget, der det står "Nettverksgruppa" og en pil. Vi bør kanskje oppdatere lappen vi har i vinduet i gangen vår så det står "Nettverksgruppa" tydelig der også.

Ny informasjon har blitt sendt til mazemap. Testdomene for e-post er kjøpt inn. Yorn og en til ville gjerne være med på å hjelpe oss med å sette opp ny e-postserver.

Det andre IKEA-bordet er nå også montert.

Kaasen inviterer de nye medlemmene til Linux-verksted 18. oktober.

Vipps bedriftsapp skal testes. Resultat gjenstår.

Linux-stand er annonsert på Facebook. Ilse har sendt e-post til styret.

Vi har også svart på e-posten fra Online. Ingen videre svar.

Thomasr jobber med Slack når han har et ledig øyeblikk, inkludert IRC-oppsett. Det står på kalenderen. Vi har i alle fall Slack-konto.

Ting til vindusskjerm skal bare finnes frem og bestilles, penger vedtatt satt av.

Ting har blitt ryddet til lageret. Vi må ha en ny lagerryddedugnad.

3. Kurs og kurskalender.

Yubikey-kurs med yorn blir antakelig en eller annen felles greie med PVV. Ingen dato satt enn så lenge.

DNSSEC blir enten holdt av gunnarre (ikke hørt noe mer fra norangsh). Uansett må et DNSSEC-kurs annonseres vidt og bredt, da det er antakelig er en del alumni vil synes det er nyttig.

sjn har lyst til å holde kurs i Perl 6. Han trenger å få dekket reisekostnader, men ordner egen overnattingsplass. sjn kommer tilbake til oss med disposisjon og kursplan når kurset tar skikkelig form.

Clojure-kurs og grundigere IRC-kurs er fortsatt usikkert.

Andre arrangementer

Arbeidsbord er montert

En Project Euler-kveld med rom for folk som er ganske ferske programmerere.

Sette opp en mediesenter-boks som felles prosjekt.

Sette opp vindus-skjermen, med brainstorming om hva vi vil ha på skjermen. Prosjekt er satt opp på Slack.

Filmkveld må annonseres litt tidligere i forveien. Neste filmkveld avgjøres på neste møte. Spaceballs bør kjøpes inn. Thomasr har bestilt på DVD, med norsk tekst.

Linux-verksted blir 18. oktober kl 17:15 på terminalrommet. Flyers deles ut på Linux-dagen 5. oktober. Plakater henges også opp, bare i større versjon. Caroline lager flyer-ting med QR-kode til eventet. Event settes opp etter møtet.

4. Dato for generalforsamling. Forslag: 4. november

Dato: 4. november. Tid: 18:15. Sted: EL3. Gunnarre bestiller rom. Kaasen dulter gunnarre om å bestille rom.

5. Vedta prisramme for erstatningsboks for joppe

«En liten, vifteløs boks hadde vært fint, med to gigabit nettverksporter. CPU-futt er sikkert bra for OpenVPN.» #hardware-kanal satt opp på Slack med forslag. Setter sammen maskin der.

Forslag: 5000,- satt av. Enstemmig vedtatt.

6. Eventuelt

Trenger ny maskin til å bruke sammen med konferansekameraet.

Møtet hevet 21:59