@ Referat:Styremøte 4. mars 2019 - Nettverksgruppa - NVG
Personlige verktøy

Referat:Styremøte 4. mars 2019

Fra Nettverksgruppa - NVG
Gå til: navigasjon, søk

Referat styremøte 4. mars 2019

Tilstede: Terminalrommet :gunnarre, kaasen

Appear.in: thomasr

Innhold

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

OK

2. Referatsaker fra forrige møte

AV-switch: Spørre opp om de har sett på switchen

Gunnar: strømlister, blomster

Tomasr og gunnar: Personvernerklæring

3. Kurs, kurskalender og aktiviteter

Yorn: ZFS-kurset: 5. mars 18:00 VI har reklamert for kurset med plakater, epost-liste, Facebook-event og reklame

Andre ting på lista:

Linux-kveld,

Dataoverføring via amatørradio,

TCP/IP-kurs (hranes, NVG kan være behjelpelig med å vinkle som hobbyforedrag),

cfengine-kurs (kaasen)?

Sky-kurs Openstack/docker osv.

4. Hvordan få nytt lagerrom?

Vi spør ikke IME - de er opptatt med flytting.

Vi spør student-demokratiet på lengre sikt om det går an å få til en løsning der det bygges lager-rom oppdelt i låsbare båser til hver bruker.

På kortere sikt spør vi vaktmester om vi kan sette opp et skap ute i gangen. Lagerskap? Forslag til modell: https://www.ajprodukter.no/kontor-konferanse/kontormobler/oppbevaringsskap/oppbevaringsskap/459296-19439063.wf?productId=19439046

5. Prisramme for innkjøp av nye harddisker.

Starbuck-disken feilen var ikke helt død - fikk kopiert ut det vi skulle ta vare på fra den.

Kjøper 2x6 TB 7000 kr, kjøper harddisker av to ulike modeller. Speiles på starbuck

Reitgjerdet 1x4TB 2100 kr

Tilsammen 9100 kr.

6. Eventuelt

Fordel med lager ved terminalrommet - mye lettere å pusle med gamle ting.

Bil begynne å sende gamle personlige eiendeler som ligger igjen her til vedkommende med post - spør dem først om de vil hente.