@ Referat:Styremøte 4. september 2023 - Nettverksgruppa - NVG
Personlige verktøy

Referat:Styremøte 4. september 2023

Fra Nettverksgruppa - NVG
Gå til: navigasjon, søk

Tilstede: Kaasen (rom), Gunnarre og Thomasr (jitsi)

Innhold

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden.

OK

2. Konstituering.

Thomas: Nestleder og sekretær David Kaasen: Kasserer

3. Referatsaker fra forrige møte.

Legger opp referat fra genfors.

Liste over student-organisasjoner. steventnu og NTNU sentralt: Gunnar (https://www.ntnu.no/student/studentorganisasjoner). Skilting (koordiner med Vektor).

Kaasen endrer brosjyrene.

4. Kurs, kurskalender og aktiviteter.

Linux-kurs (Pingvin og pizza): 2. oktober 17:00? Installasjon av Linux og komme igang med GPIO-bruk på Raspberry pi. Høre med Omega verksted?

USB-sdr-kurs: SDR-kit. Kurs: Husk å reklamere på Omega verksted og ARK. RTL-TCP. Først på auditorium, og så på terminalrommet.

Digital radiokommunikasjon - Fokuserer på JP8-call og APRS. AX.25 BBS?

Kurs om Snort, fail2ban og kanskje Pfsense.

5. Mister vi nettet også? Forberede møte med NTNU i september.

Se chatrom med PVV

Gunnar purrer opp om drift eksternt.

6. Neste møte.

18. september 18:30

7. Eventuelt.

Komme mer igang på terminalrommet.

Til neste møte: Formelt trekke tilbake alle fysiske privatmaskin-tillatelser. Tilby igjen virtualisering.

Drift: Sprocket, reitgjerdet og hagbart oppdatert. 2U-boks med noder.