@ Referat:Styremøte 5. desember 2016 - Nettverksgruppa - NVG
Personlige verktøy

Referat:Styremøte 5. desember 2016

Fra Nettverksgruppa - NVG
Gå til: navigasjon, søk

Tilstede:

Terminalrommet: gunnarre, kaasen

Appear.in: thomasr

Innhold

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

OK

2. Referatsaker fra forrige møte

Gjenstår: MazeMap.

Hyller: Vi har snakket med vaktmester - vi skal legge inn forespørsel. Ønsker å vite når de kommer så vi får flyttet unna bord og datamaskiner.

Strømkurs: Må purres på.

News-tjener: Er oppe og kjører. Har fått to "feeds" en privat til UiO og én til Russland. Har også fått godkjenning fra Giganews. news.nvg.ntnu.no

Referatet ellers godkjent.

3. Kurs, kurskalender og aktiviteter

Mekkedag 28. januar:: gunnarre og kaasen ser på utstyr nå etterpå, legger på slack

  • Sette opp en mediesenter-boks som felles prosjek.
  • Sette opp vindus-skjermen, med brainstorming om hva vi vil ha på skjermen.

Juleavslutning: 15. desember 18:00

DNSSEC: norangsh skal lage et kurs. Uansett må et DNSSEC-kurs annonseres vidt og bredt, da det er antakelig er en del alumni vil synes det er nyttig.

sjn har lyst til å holde kurs i Perl 6. Han trenger å få dekket reisekostnader, men ordner egen overnattingsplass. sjn kommer tilbake til oss med disposisjon og kursplan når kurset tar skikkelig form.

En Project Euler-kveld med rom for folk som er ganske ferske programmerere.

Ønske fra IRC: Kurs i funksjonell programmering. Clojure? LISP?

4. Eventuelt

Brukerliste-scriptet bør kjøres. Fjerne stengte kontoer og dem med ignore-fil i hjemmemappen sin fra brukerlisten. Vi kan fjerne hele brukerlisten inntil videre.