@ Referat:Styremøte 5. november 2018 - Nettverksgruppa - NVG
Personlige verktøy

Referat:Styremøte 5. november 2018

Fra Nettverksgruppa - NVG
Gå til: navigasjon, søk

Tilstede: kaasen og oysteini
Appear.in: caroline, gunnarre og thomasr
Referent: caroline

Innhold

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

OK

2. Referatsaker fra forrige møte

Vifteløs pens - som før. Dette begynner å bli en veldig gammel sak nå, og vi må få ut finger'n. Kaasen svarer på tidligere e-post vi har fått og spør om vår foreslåtte pens er et OK alternativ, eller om de må ha managed.

E-postserver. Hatt en mekkedag, fikk to nye medlemmer!

Adgangsgruppe NVG - gunnarre har snakka med IDI om tilgang til IT-Syd og IT-Vest.

SCSI-kabel til Deckard - kaasen har prøvd å koble sammen Deckard og ekstern-disken, med varierende hell.

UPS - må planlegge nedetid. Kan få litt fra IDI, men bare en av gateway-maskinene kan være koblet til. Hva bør står på UPS: DNS, gateway, pens, epost, filtjener (Sprocket).

Personvernerklæring gjenstår. thomasr og gunnarre ser på det på lørdag.

Vi må åpne kontoen til brukeren med spamproblematikk fra sist. kaasen fikser.

3. Kurs, kurskalender og aktiviteter

kurs 10. november: thomasr har forsøkt å bestille auditorium. Det lå ikke inne i lista over rom som kunne bookes, og ser nå ut til å være opptatt. Vi har bestilt G-012 i stedet. Gunnarre fikser Facebook-eventen. Vi trenger også en plakat å henge på døra til NVG, i det minste.

Andre ting på lista: Linus-kveld Dataoverføring via amatørradio.

4. Generalforsamlingsdato

17:30, 14. desember!

5. Eventuelt

Vi får donert noen servere fra laben til Kantega. Vi får e-post når de kan hentes. Noen bør ta med lastetralle og så må vi få lånt en bil.

Møtet hevet 21:25.