@ Referat:Styremøte 9. desember 2014 - Nettverksgruppa - NVG
Personlige verktøy

Referat:Styremøte 9. desember 2014

Fra Nettverksgruppa - NVG
Gå til: navigasjon, søk

Styremøte nvg 9. desember 2014

Tilstede terminalrom: gunnarre, hiasen, terjesc

Google Hangouts: thomasr tilstede på det meste


Innhold

1. GAIDO

OK, bra med SMS.

2. Referatsaker

hiasen skal skrives med å.

SSL: Foreslår startcom.org som mulig leverandør. gunnarre leser tjenesteavtaler - foreslår at flere titter på den hvis de kan.

Forespørsel om strømkurs og hyller sendt - må følges opp videre mhp. Kostnads-sted (et nummer) for internfakturering. Ønsker, i prioritert rekkefølge: hyller over terminalbord, ny strømkurs, fritak for avtrekk mikrobølgeovn, vask. Verving: Har ikke hatt stand. Høre med alex? På nyåret: Gå på forelesninger i programmering og bleste for kurset.

kasse er kjøpt, fyllt med vekslepenger

3. Kurs

I prioritert rekkefølge:

  • Intro-kurset igjen (tentativ tittel Pingvin og pizza) ⁃ Januar: 19-24 januar. Aktuell dato: 22. januar. Gunnarre sjekker med PVV at ikke de holder kurs samme dag.
  • norangsh kan holde kurs om DNS.
  • Ekskursjon. Til Tungregnesenteret?
  • alxandr kan holde kurs om vev-teknologi/ASP.Net for Linux
  • caroline kanskje om Dwarf Fortress
  • Clojure igjen?
  • Ticketsystem: gunnarre? høre med Rockj?
  • Revisjonskontroll. Git? SVN? hiasen: for begynnere? thomasr.

4. Justering av diskkvotepris og standardkvote.

Forslag: Standardkvote 800 MB. Diskkvotepris kr 50,- for 10 GB.

Vedtatt.

5. Fastsette tid og opplegg for juleavslutningen.

Torsdag 18. des. er tentativ dato (er mot slutten av eksamensperioden, men før folk drar hjem).

OK.

Evt.

Møtet hevet 19:24